EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:046:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 46, 2005m. vasaris 17d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 46

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. vasario 17d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. vasario 4 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 257/2005, nustatantis nuo 2004 m. liepos 1 d. taikomus korekcinius koeficientus trečiosiose šalyse dirbančių Europos Bendrijų pareigūnų, laikinųjų ir pagal sutartis dirbančių darbuotojų, taip pat dalies pareigūnų, liekančių dirbti dešimtyje naujųjų valstybių narių ne ilgesniam kaip penkiolikos mėnesių laikotarpiui nuo šių valstybių įstojimo, atlyginimams

1

 

*

2005 m. vasario 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 258/2005, iš dalies keičiantis antidempingo priemones, nustatytas Reglamentu (EB) Nr. 348/2000 kai kuriems importuojamiems Kroatijos ir Ukrainos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies arba iš nelegiruoto plieno

7

 

 

2005 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 259/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

29

 

*

2005 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 260/2005, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 999/2001 dėl greitųjų tyrimo metodų ( 1 )

31

 

*

2005 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 261/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 43/2003, nustatantį išsamias Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001 ir (EB) Nr. 1454/2001 taikymo taisykles, dėl pagalbos vietinei augalininkystės produktų gamybai atokiausiuose Europos Sąjungos regionuose

34

 

 

2005 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 262/2005, nustatantis grąžinamąsias eksporto išmokas alyvuogių aliejui

36

 

 

2005 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 263/2005, nustatantis tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

38

 

 

2005 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 264/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas paukštienos sektoriui, taikomas nuo 2005 m. vasario 17 d.

40

 

*

2005 m. vasario 16 d. Komisijos direktyva 2005/11/EB, derindama su technikos pažanga iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 92/23/EEB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų padangų bei jų montavimo ( 1 )

42

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005/132/EB:
2005 m. vasario 16 d. Komisijos sprendimas, panaikinantis Komisijos sprendimą 2000/137/EB, priimantį įsipareigojimą dėl kainos importuojant į Bendriją tam tikrus besiūlius vamzdžius iš geležies arba nelegiruoto plieno, kurių kilmės šalys yra Kroatija ir Ukraina

44

 

*

2005/133/EB:
2005 m. vasario 16 d. Komisijos sprendimas, iš dalies sustabdantis galutinius antidempingo muitus, įvestus Reglamentu (EB) Nr. 258/2005 dėl tam tikrų besiūlių vamzdžių iš geležies ir nelegiruoto plieno, kurių kilmės šalys yra Kroatija ir Ukraina, importo

46

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2004 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas 2005/134/BUSP, dėl Europos Sąjungos ir Bulgarijos Respublikos susitarimo, nustatančio Bulgarijos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos krizių valdymo operacijose bendrąsias sąlygas, sudarymo

49

Susitarimas tarp Europos Sąjungos ir Bulgarijos Respublikos, nustatantis Bulgarijos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos krizių valdymo operacijose bendrąsias sąlygas

50

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top