EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:031:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 31, 2005m. vasaris 04d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 31

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. vasario 4d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 185/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2005 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 186/2005, nustatantis, kokia dalimi galima patenkinti veršelių, kurių svoris yra ne daugiau kaip 80 kilogramų, importo liceneijoms gauti 2005 m. sausio mėn., pateiktas remiantis tarifine kvota, nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1201/2004

3

 

*

2005 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 187/2005, 43-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir organizacijoms, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Quaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

4

 

*

2005 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 188/2005, nustatantis išsamias pagalbos schemos taikymo taisykles mėsos pramonės sektoriuje atokiausiuose regionuose

6

 

 

2005 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 189/2005, nustatantis reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomus nuo 2005 m. vasario 4 d.

10

 

 

2005 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 190/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

12

 

 

2005 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 191/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už neperdirbtus sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus sektoriaus produktus

14

 

 

2005 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 192/2005, nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už baltojo cukraus eksportą į kai kurias trečiąsias šalis 18-ajame daliniame konkurse, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1327/2004 numatytu nuolatiniu konkursu

17

 

 

2005 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 193/2005, iš dalies keičiantis grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

18

 

 

2005 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 194/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

20

 

 

2005 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 195/2005, nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

22

 

 

2005 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 196/2005, dėl gamybos grąžinamųjų išmokų nustatymo grūdų ir ryžių sektoriuose

24

 

 

2005 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 197/2005, nustatantis maksimalią miežių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1757/2004 numatyto konkurso tvarka

25

 

 

2005 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 198/2005, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1565/2004 numatytu konkursu dėl avižų eksporto

26

 

 

2005 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 199/2005, nustatantis maksimalią paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 115/2005 numatyto konkurso tvarka

27

 

 

2005 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 200/2005, nustatantis maksimalią sorgo importo muito mokesčio lengvatą Reglamente (EB) Nr. 2275/2004 numatyto konkurso tvarka

28

 

 

2005 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 201/2005, nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą Reglamente (EB) Nr. 2277/2004 numatyto konkurso tvarka

29

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005/89/EB:
2004 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas, dėl protokolo prie Europos–Viduržemio jūros šalių ir Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos susitarimo, pasirašymo ir laikino taikymo, kad būtų atsižvelgta į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą

30

Protokolas prie Europos—Viduržemio jūros šalių susitarimo, kuriuo įkuriama Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos Asociacija, kad būtų atsižvelgta į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą

31

 

 

Komisija

 

*

2005/90/EB:
2004 m. balandžio 20 d. Komisijos sprendimas, dėl priemonės, kurią Prancūzija suteikė Société de Réparation Navale et Industrielle S.A. (SORENI) įmonei (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 1362)
 ( 1 )

44

 

*

2005/91/EB:
2005 m. vasario 2 d. Komisijos sprendimas, nustatantis laikotarpį, kuriam pasibaigus vakcinavimas prieš pasiutligę laikomas galiojančiu (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 190)
 ( 1 )

61

 

*

2005/92/EB:
2005 m. vasario 2 d. Komisijos sprendimas, dėl gyvūnų sveikatos sąlygų, sertifikavimo ir pereinamojo laikotarpio nuostatų, susijusių su tam tikrų gyvūninės kilmės produktų siuntų įvežimu į laisvąsias zonas, franko sandėlius ir tarptautinio jūrų transporto priemones tiekiančių ūkio subjektų patalpas bei saugojimo jose laiku (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 191)
 ( 1 )

62

 

*

2005/93/EB:
2005 m. vasario 2 d. Komisijos sprendimas, dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, susijusių su tam tikrų gyvūninės kilmės produktų siuntų įvežimu į muitinės sandėlius Bendrijoje ir saugojimo juose laiku (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 192)
 ( 1 )

64

 

*

2005/94/EB, Euratomas:
2005 m. vasario 3 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/844/EB, EAPB, Euratomas

66

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005 m. vasario 2 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2005/95/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afganistane įgaliojimus

69

 

*

2005 m. vasario 2 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2005/96/BUSP, iš dalies keičiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afrikos didžiųjų ežerų regione įgaliojimus ir pratęsiantys jų terminą

70

 

*

2005 m. vasario 2 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2005/97/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Bosnijoje ir Hercegovinoje įgaliojimus

71

 

*

2005 m. vasario 2 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2005/98/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje įgaliojimus

72

 

*

2005 m. vasario 2 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2005/99/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Artimųjų Rytų taikos procese įgaliojimus

73

 

*

2005 m. vasario 2 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2005/100/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Pietų Kaukaze įgaliojimus

74

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2005 m. vasario 2 d. Komisijos sprendimo 2005/87/EB, leidžiančio Švedijai naudoti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000 I antraštinėje dalyje nustatytą sistemą vietoje galvijų statistinių tyrimų, klaidų ištaisymas ( OL L 30, 2005 2 3 )

75

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top