EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:381:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 381, 2004m. gruodis 28d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 381

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. gruodžio 28d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2243/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2505/96, nustatantį tam tikrų žemės ūkio bei pramonės produktų Bendrijos autonomines tarifines kvotas ir numatantį jų administravimą

1

 

*

2004 gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2244/2004, atidarantis 2005 metams tarifų kvotas, taikomas tam tikrų perdirbtų žemės ūkio produktų, kurių kilmės šalis yra Rumunija, importui į Europos bendriją

8

 

*

2004 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2245/2004, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo I, II, III ir IV priedus

10

 

*

2004 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2246/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1555/96 dėl intervencinių lygių papildomiems kriaušių, citrinų, obuolių ir cukinijų muitams

12

 

*

2004 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2247/2004, panaikinantis tam tikrus galvijienos sektoriui skirtus reglamentus ir avienos bei ožkienos sektoriui taikomą Reglamentą (EEB) Nr. 3882/90

14

 

*

2004 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2248/2004, atidarantis 2005 m. manijoko, kurio kilmės šalis yra Tailandas, Bendrijos tarifinę kvotą ir numatantis jos administravimą

16

 

*

2004 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2249/2004, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 686/2004, nustatantį pereinamojo laikotarpio priemones, susijusias su gamintojų organizacijomis šviežių vaisių ir daržovių rinkoje dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos įstojimo į Europos Sąjungą

23

 

*

2004 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2250/2004, iš dalies pakeičiantis Reglamentus (EEB) Nr. 429/90, (EB) Nr. 2571/97, (EB) Nr. 174/1999, (EB) Nr. 2771/1999, (EB) Nr. 2799/1999, (EB) Nr. 214/2001, (EB) Nr. 580/2004, (EB) Nr. 581/2004 ir (EB) Nr. 582/2004 dėl pasiūlymų pateikimo ir pranešimo apie juos Komisijai terminų

25

 

 

2004 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2251/2004, iš dalies keičiantis importo muitus grūdų sektoriuje taikomus nuo 2004 m. gruodžio 28 d.

29

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2004/903/EB:
2004 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir San Marino Respublikos susitarimo, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, pasirašymo ir pridedamo Supratimo memorandumo patvirtinimo ir pasirašymo

32

Europos Bendrijos ir San Marino Respublikos Susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo

33

Supratimo memorandumas

45

 

*

2004/904/EB:
2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos pabėgėlių fondo 2005–2010 m. laikotarpiui įsteigimo

52

 

 

Komisija

 

*

2004/905/EB:
2004 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimas, nustatantis rekomendacijas dėl gamintojų ir platintojų pranešimų apie pavojingus vartojimo gaminius, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB 5 straipsnio 3 dalį teikiamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4772)
 ( 1 )

63

 

*

2004/906/EB:
2004 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas, dėl Vyresniųjų darbo inspektorių komiteto narių skyrimo darbo kadencijai

78

 

*

2004/907/EB:
2004 m. gruodžio 27 d. Komisijos sprendimas, dėl Bendrijos finansinio įnašo organizuojant tarptautinį seminarą gyvūnų gerovės tema pagal EB ir Čilės susitarimą dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių, taikomų prekybai gyvūnais ir gyvūniniais produktais, augalais, augaliniais produktais ir kitomis prekėmis, bei gyvūnų gerovei

80

 

*

2004/908/EB:
2004 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas, dėl apsaugos priemonių nuo Niukaslio ligos Bulgarijoje (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 5650)
 ( 1 )

82

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2004 m. lapkričio 26 d. Tarybos Bendrieji veiksmai 2004/909/BUSP, dėl ekspertų grupės sudarymo, siekiant galimos jungtinės Europos Sąjungos policijos, teisinės valstybės ir civilinės administracijos misijos Irakui

84

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top