EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:370:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 370, 2004m. gruodis 17d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 370

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. gruodžio 17d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2143/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 74/2004, nustatantį galutinį kompensacinį muitą medvilninės patalynės, kurios kilmės šalis yra Indija, importui

1

 

 

2004 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2144/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

4

 

*

2004 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2145/2004, 41-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir organizacijoms, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Quaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

6

 

*

2004 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2146/2004, atidarantis 2005 m. tarifų kvotą tam tikroms į Bendriją importuojamoms iš perdirbtų žemės ūkio produktų, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 3448/93, pagamintoms prekėms, kurių kilmės šalis yra Islandija

17

 

*

2004 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2147/2004, dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotoje nomenklatūroje

19

 

*

2004 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2148/2004, dėl nuolatinio ir laikino leidimo naudoti tam tikrus priedus ir dėl leidimo naudoti tam tikrus pašaruose jau leidžiamus priedus ( 1 )

24

 

*

2004 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2149/2004, atidarantis 2005 m. tarifų kvotą tam tikroms į Bendriją importuojamoms iš perdirbtų žemės ūkio produktų, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 3448/93, pagamintoms prekėms, kurių kilmės šalis yra Norvegija

34

 

*

2004 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2150/2004, atidarantis 2005 m. tarifų kvotą tam tikroms iš Turkijos į Europos bendriją importuojamoms prekėms

36

 

*

2004 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2151/2004, atidarantis 2005 m. tarifų kvotą tam tikroms į Bendriją importuojamoms iš perdirbtų žemės ūkio produktų, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 3448/93, pagamintoms prekėms, kurių kilmės šalis yra Norvegija

38

 

*

2004 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2152/2004, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 238/2004, skelbiantį konkursą dėl muitų už sorgus, importuojamus į Ispaniją iš trečiųjų šalių, sumažinimo

40

 

 

2004 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2153/2004, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems pieno produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

41

 

 

2004 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2154/2004, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas pieno ir pieno produktų sektoriuje

44

 

 

2004 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2155/2004, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

52

 

 

2004 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2156/2004, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už nugriebto pieno miltelius pagal Reglamente (EB) Nr. 582/2004 numatytą nuolatinį konkursą

54

 

 

2004 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2157/2004, dėl galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, importo licencijų

55

 

 

2004 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2158/2004, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

57

 

 

2004 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2159/2004, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

60

 

 

2004 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2160/2004, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1210/2004 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2004–2005 prekybos metams

62

 

 

2004 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2161/2004, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

64

 

 

2004 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2162/2004, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1757/2004 numatytu konkursu dėl miežių eksporto

68

 

 

2004 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2163/2004, nustatantis maksimalią avižų eksporto grąžinamąją išmoką konkurso, numatyto Reglamente (EB) Nr. 1565/2004, tvarką

69

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2004/859/EB:
2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės dvišalio laisvosios prekybos susitarimo 2 protokolo sudarymo
 ( 1 )

70

Susitarimas Europos bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės dvišalio laisvosios prekybos susitarimo 2 protokolo

72

 

*

2004/860/EB:
2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis pasirašymo Europos bendrijos vardu ir laikino tam tikrų nuostatų taikymo

78

 

*

2004/861/EB:
2004 m. gruodžio 7 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Tarybos sprendimą 2002/883/EB dėl tolimesnės makrofinansinės pagalbos Bosnijai ir Hercegovinai

80

 

*

2004/862/EB:
2004 m. gruodžio 7 d. Tarybos sprendimas, dėl makrofinansinės paramos Serbijai ir Juodkalnijai, iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/882/EB dėl tolesnės makrofinansinės paramos Jugoslavijos Federacinei Respublikai

81

 

 

Komisija

 

*

2004/863/EB:
2004 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas, patvirtinantis 2005 m. tam tikrų valstybių narių USE likvidavimo ir stebėsenos programas ir nustatantis Bendrijos finansinį įnašą (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4603)

82

 

*

2004/864/EB:
2004 m. gruodžio 16 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis 1999 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimą 1999/478/EB, atnaujinantį Žuvininkystės ir akvakultūros patariamąjį komitetą

91

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top