EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:357:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 357, 2004m. gruodis 02d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 357

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. gruodžio 2d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2004 m. spalio 4 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2059/2004, iš dalies keičiantis Komisijos sprendimą Nr. 1469/2002/EAPB dėl tam tikrų plieno gaminių iš Kazachstano importui taikomų tam tikrų apribojimų administravimo

1

 

*

2004 m. lapkričio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr 2060/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2702/1999 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų skatinimo trečiosiose šalyse priemonių ir Reglamentą (EB) Nr. 2826/2000 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo veiksmų vidaus rinkoje

3

 

 

2004 m. gruodžio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2061/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

9

 

*

2004 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2062/2004, nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

11

 

*

2004 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2063/2004, dėl Baltijos menkių žvejybos su Portugalijos vėliava plaukiojančiais laivais

17

 

*

2004 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2064/2004, dėl juodųjų kardžuvių žvejybos su Ispanijos vėliava plaukiojančiais laivais sustabdymo

18

 

*

2004 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2065/2004, dėl Baltijos menkių žvejybos su Vokietijos vėliava plaukiojančiais laivais sustabdymo

19

 

 

2004 m. gruodžio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2066/2004, nustatantis galutinius eksporto grąžinamųjų išmokų tarifus ir paraiškų išduoti B eksporto licencijas patenkinimo procentą vaisių ir daržovių sektoriuje (pomidorai, apelsinai, valgomosios vynuogės ir obuoliai)

20

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2004/814/EB:
2004 m. spalio 4 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Kazachstano Respublikos susitarimo, iš dalies keičiančio Europos anglių ir plieno bendrijos ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl prekybos tam tikrais plieno gaminiais, sudarymo

22

Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Kazachstano Respublikos, iš dalies keičiantis Europos anglių ir plieno bendrijos ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl prekybos tam tikrais plieno gaminiais

23

 

*

2004/815/EB:
2004 m. lapkričio 19 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Viduržemio jūros bendrajai žvejybos komisijai pateiktą Europos bendrijos deklaraciją dėl naudojimosi kompetencija ir balsavimo teisėmis

30

 

*

2004/816/EB, Euratomas:
2004 m. lapkričio 19 d. Tarybos sprendimas, dėl Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Latvijos nario skyrimo

32

 

*

2004/817/EB:
2004 m. lapkričio 19 d. Tarybos sprendimas, leidžiantis Vokietijai taikyti priemonę, nukrypstančią nuo šeštosios Direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su apyvartos mokesčiais, suderinimo 17 straipsnio

33

 

*

2004/818/EB, Euratomas:
2004 m. lapkričio 19 d. Tarybos sprendimas, dėl Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Vokietijos nario skyrimo

34

 

*

2004/819/EB, Euratomas:
2004 m. lapkričio 19 d. Tarybos sprendimas, dėl Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Vokietijos nario skyrimo

35

 

 

Komisija

 

*

2004/820/EB:
2004 m. gegužės 7 d. Komisijos sprendimas, dėl valstybės pagalbos, suteiktos Vokietijos Fairchild Dornier GmbH (Dornier) (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 1621)
 ( 1 )

36

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2004/821/BUSP:
2004 m. spalio 19 d. Politinio ir Saugumo Komiteto sprendimas BiH/4/2004, dėl ES vadovybės padalinio Neapolyje vadovo Europos Sąjungos karinei operacijai Bosnijoje ir Hercegovinoje paskyrimo

38

 

*

2004/822/BUSP:
2004 m. lapkričio 3 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas BiH/5/2004, iš dalies keičiantis Sprendimą BiH/1/2004 dėl trečiųjų valstybių įnašo į Europos Sąjungos karinę operaciją Bosnijoje ir Hercegovinoje ir Sprendimą BiH/3/2004 dėl prie Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje prisidedančių valstybių komiteto įsteigimo

39

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top