EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:328:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 328, 2004m. spalis 30d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 328

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. spalio 30d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2004 m. spalio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1886/2004, išplečiantis galutinio antidempingo muito, įvesto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1796/1999 už plieninių lynų ir kabelių, kurių kilmės šalis, inter alia, yra Kinijos Liaudies Respublika, importą, galiojimą, jį taikant iš Maroko siunčiamiems plieniniams lynams ir kabeliams, nepaisant to, ar nurodyta kilmės šalis Marokas ar ne, ir nutraukiantis antidempingo tyrimą dėl importo iš vieno Maroko eksportuotoj

1

 

 

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1887/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

7

 

 

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1888/2004, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2004 m. lapkričio 1 d.

9

 

 

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1889/2004, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

12

 

 

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1890/2004, nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

14

 

*

2004 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1891/2004, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1383/2003 dėl muitinės priežiūros priemonių, taikomų prekėms, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias teises, įgyvendinimo nuostatas

16

 

*

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1892/2004, dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, 2005 m. taikomų bananų importui į Bendriją Čekijos Respublikai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai įstojus ES

50

 

*

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1893/2004, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 815/2004, nustatantį pereinamojo laikotarpio priemones pieno ir pieno produktų eksportui remiantis Reglamentu (EB) Nr. 174/1999 dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Maltos, Slovakijos, Slovėnijos ir Vengrijos įstojimo į Europos Sąjungą

55

 

*

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1894/2004, skelbiantis konkursą vaisių ir daržovių (pomidorų, apelsinų, citrinų, stalo vynuogių, ir obuolių) A3 eksporto licencijoms paskirstyti

57

 

*

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1895/2004, atidarantis viešuosius vyno alkoholio pardavimus bioetanolio naudojimui Bendrijoje

60

 

*

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1896/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1499/2004 dėl kai kurių ypatingų paramos Belgijos kiaušinių rinkai priemonių

64

 

*

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1897/2004, papildantis Reglamento (EB) Nr. 2400/96 priedą dėl pavadinimo įtraukimo į „Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą“ (Cartoceto) – (SKVN)

65

 

*

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1898/2004, papildantis Reglamento (EB) Nr. 2400/96 priedą dėl pavadinimo įtraukimo į „Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą“ (Terre Tarentine) – (SKVN)

66

 

*

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1899/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2342/1999, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo taikymo taisykles dėl priemokų schemų

67

 

*

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1900/2004, nustatantis svorinius koeficientus, kurie turi būti naudojami apskaičiuojant 2004–2005 prekybos metų kiaulių skerdenų Bendrijos rinkos kainą

69

 

*

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1901/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2123/89, nustatantį kiaulienos reprezentacinių rinkų Bendrijoje sąrašą

71

 

*

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1902/2004, iš dalies keičiantis vienos į Reglamento (EB) Nr. 1107/96 dėl geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų įregistravimo priedą įtrauktos kilmės vietos nuorodos specifikacijos duomenis (Les Garrigues)

73

 

*

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1903/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 3149/92, nustatantį išsamias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje taisykles

77

 

 

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1904/2004, dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

80

 

 

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1905/2004, nustatantis tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

82

 

 

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1906/2004, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

84

 

 

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1907/2004, nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 151-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

86

 

 

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1908/2004, nustatantis didžiausias pagalbos už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą sumas 151-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

88

 

 

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1909/2004, nustatantis didžiausią pagalbos už koncentruotą sviestą dydį 323-ajame konkurso ture, vykdomame Reglamente (EEB) Nr. 429/90 numatyto konkurso tvarka

90

 

 

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1910/2004, dėl konkurso 70-ojo turo, vykdomo pagal Reglamente (EB) Nr. 2799/1999 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

91

 

 

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1911/2004, nustatantis minimalią sviesto pardavimo kainą 7-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

92

 

 

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1912/2004, nustatantis minimalią nugriebto pieno miltelių pardavimo kainą 6-ajame individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 214/2001 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

93

 

 

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1913/2004, dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

94

 

 

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1914/2004, nustatantis gamybos grąžinamąją išmoką už chemijos pramonėje naudojamą baltąjį cukrų nuo 2004 m. lapkričio 1 d. iki lapkričio 30 d.

95

 

 

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1915/2004, nustatantis gamybos grąžinamąsias išmokas alyvuogių aliejams, naudojamiems kai kurių konservų gamybai

96

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2004/742/EB, Euratomas:
2004 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas, dėl Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Prancūzijos narės skyrimo

97

 

*

2004/743/EB, Euratomas:
2004 m. liepos 5 d. Tarybos sprendimas, dėl Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Belgijos nario skyrimo

98

 

*

2004/744/EB:
2004 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto Ispanijos pakaitinio nario skyrimo

99

 

*

2004/745/EB:
2004 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas, dėl Regionų komiteto Ispanijos nario skyrimo

100

 

*

2004/746/EB:
2004 m. spalio 18 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos sutarties, steigiančios asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos, papildomo protokolo dėl laikotarpio, numatyto Europos sutarties 2 protokolo 9 straipsnio 4 dalyje, pratęsimo 3 straipsnyje nustatytų sąlygų įvykdymo

101

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top