EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:066:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 066, 2021 m. vasario 26 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 66

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

64 metai
2021m. vasario 26d.


Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Taryba

2021/C 66/01

Tarybos rezoliucija dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos siekiant sukurti Europos švietimo erdvę ir imtis veiksmų vėlesniu laikotarpiu (2021–2030 m.)

1


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2021/C 66/02

Komisijos pranešimas dėl gairių dokumento dėl audito, vykdomo pagal Reglamento (ES) 2017/625 6 straipsnį, nuostatų įgyvendinimo

22

2021/C 66/03

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.10116 — ION/NN/bpfBOUW/IRP JV) ( 1 )

33

2021/C 66/04

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.10128 — Stirling Square Capital Partners/TA Associates/Glenigan) ( 1 )

34

2021/C 66/05

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.10064 — AnaCap/Carrefour/Market Pay) ( 1 )

35

2021/C 66/06

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.10072 — Sojitz/Eneos/Edenvale Solar Park) ( 1 )

36

2021/C 66/07

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.10004 — EQT/Zentricity/Cajelo/Recipharm) ( 1 )

37

2021/C 66/08

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.10109 — Cinven/BCI/Compre) ( 1 )

38

2021/C 66/09

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.10145 — American Industrial Partners/Personal Care Business of Domtar) ( 1 )

39


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2021/C 66/10

Tarybos išvados dėl peržiūrėto mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo

40

2021/C 66/11

Pranešimas asmenims ir subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime 2012/642/BUSP ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 765/2006, dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje

46

2021/C 66/12

Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime 2012/642/BUSP ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 765/2006, dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje

47

 

Europos Komisija

2021/C 66/13

2021 m. vasario 25 d. Euro kursas

49


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2021/C 66/14

Pranešimas apie inicijavimą dėl galimo apsaugos priemonės, taikomos tam tikriems importuojamiems plieno produktams, galiojimo pratęsimo

50

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2021/C 66/15

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.10148 — FCA/EEPS/JV). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

56

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2021/C 66/16

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto pranešimo apie vyno sektoriaus produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas

58

2021/C 66/17

Bendrojo dokumento, iš dalies pakeisto patvirtinus nereikšmingą pakeitimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, paskelbimas

66


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 

Top