EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:197:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 197, 2018 m. birželio 8 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 197

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. birželio 8d.


Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

531-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2018 m. sausio 17–18 D.

2018/C 197/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „MVĮ Europoje skatinimas pagrindinį dėmesį skiriant horizontaliajam MVĮ teisės aktų rengimo metodui ir „Small Business Act“ principo „visų pirma galvokime apie mažuosius“ laikymasis“ (tiriamoji nuomonė)

1

2018/C 197/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Visapusiško požiūrio į pramonės politiką Europos Sąjungoje taikymas. Gerinti verslo aplinką ir remti Europos pramonės konkurencingumą“ (tiriamoji nuomonė)

10


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

531-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2018 m. sausio 17–18 D.

2018/C 197/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2018 metų Sąjungos Europos standartizacijos darbo programa“[COM(2017) 453 final]

17

2018/C 197/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR [COM(2017) 489 final – 2017/0226 (COD)]

24

2018/C 197/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES [COM(2017) 335 final – 2017/0138 (CNS)]

29

2018/C 197/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Rekomendacijos dėl Tarybos rekomendacijos dėl euro zonos ekonominės politikos [COM(2017) 770 final]

33

2018/C 197/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 [COM(2017) 281 final – 2017/0123 (COD)]

38

2018/C 197/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės“(COM(2017) 278 final – 2017/0121 (COD)) ir „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais“(COM(2017) 277 final – 2017/0122 (COD))

45

2018/C 197/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Aviacija: atvira ir susieta Europa“[COM(2017) 286 final] ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkurencijos apsaugos oro transporto sektoriuje, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 868/2004 [COM(2017) 289 final – 2017/0116 (COD)]

58

2018/C 197/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija)“[COM(2017) 548 final – 2017/237 (COD)]

66

2018/C 197/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatos dėl Europos vaistų agentūros būstinės vietos“[COM(2017) 735 final – 2017/328 (COD)]

71

2018/C 197/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nuostatos dėl Europos bankininkystės institucijos būstinės vietos“[COM(2017) 734 final – 2017/0326 (COD)]

72


LT

 

Top