EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:459:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 459, 2016 m. gruodžio 9 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 459

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas
2016m. gruodžio 9d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2016/C 459/01

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8046 – TUI/Transat France) ( 1 )

1

2016/C 459/02

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8136 – BASF / Chemetall) ( 1 )

1

2016/C 459/03

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8281 – Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Motors Corporation/KTB-Trading) ( 1 )

2

2016/C 459/04

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8289 – Engie/Omnes Capital/Predica/MAIA) ( 1 )

2


 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos Centrinis Bankas

2016/C 459/05 CON/2016/49

2016 m. spalio 12 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2009/101/EB (CON/2016/49)

3


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2016/C 459/06

Pranešimas asmenims ir subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2016/2217

7

 

Europos Komisija

2016/C 459/07

Euro kursas

9

2016/C 459/08

Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (Europos vertinimo dokumentų nuorodų skelbimas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 305/2011 22 straipsniu)  ( 1 )

10

 

Audito Rūmai

2016/C 459/09

Specialioji ataskaita Nr. 28/2016 – „Tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai valdymas Europos Sąjungoje: imtasi reikšmingų priemonių, tačiau reikia nuveikti daugiau“

15

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2016/C 459/10

Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

16


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2016/C 459/11

Pranešimas apie antidempingo tyrimo dėl tam tikrų importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės korozijai atsparių plienų inicijavimą

17

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2016/C 459/12

Paraiškos paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalies a punktą

28


 

Klaidų ištaisymas

2016/C 459/13

Kvietimo teikti paraiškas – „Parama informavimo apie bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) priemonėms“ 2017 m. – klaidų ištaisymas ( OL C 401, 2016 10 29 )

31


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top