EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:044:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 44, 2013m. vasaris 15d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2013.044.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 44

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

56 tomas
2013m. vasario 15d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

485-oji plenarinė sesija, 2012 m. gruodžio 12, 13 d.

2013/C 044/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Viduržemio jūros makroregioninės strategijos kūrimo. Nauda salų valstybėms narėms (tiriamoji nuomonė pirmininkaujančio Kipro prašymu)

1

2013/C 044/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl siekio prijungti ES „energetikos salas“. Vidaus energijos rinkos augimas, konkurencingumas, solidarumas ir tvarus vystymasis (tiriamoji nuomonė ES Tarybai pirmininkaujančio Kipro prašymu)

9

2013/C 044/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl socialinių, sveikatos priežiūros ir švietimo asmeninių paslaugų sektoriaus būsimų pokyčių tendencijų ir pasekmių Europos Sąjungoje (nuomonė savo iniciatyva)

16

2013/C 044/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl partnerystės principo įgyvendinant Bendros strateginės programos fondų paramą. Europos partnerystės elgesio kodekso elementai (nuomonė savo iniciatyva)

23

2013/C 044/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo ir įgyvendinimo kontrolės ES institucijose ir EESRK vaidmens (nuomonė savo iniciatyva)

28

2013/C 044/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos psichikos sveikatos metų. Geresnis darbas, geresnė gyvenimo kokybė (nuomonė savo iniciatyva)

36

2013/C 044/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl socialinio ūkininkavimo. Ekologiška priežiūra ir socialinė bei sveikatos politika (nuomonė savo iniciatyva)

44

2013/C 044/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl geležinkelių transporto paslaugų kokybės ES (nuomonė savo iniciatyva)

49

2013/C 044/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl socialinio būsto, kaip visuotinės ekonominės svarbos paslaugos, apibrėžties problemų (nuomonė savo iniciatyva)

53

2013/C 044/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Kinijoje besiformuojančios pilietinės visuomenės. Pilietinės visuomenės indėlis ES ir Kinijos kultūrų dialogo metais ir siekiant jų ilgalaikio poveikio

59

2013/C 044/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Rio+20“ konferencijos įvertinimo ir perspektyvų (papildoma nuomonė)

64


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

485-oji plenarinė sesija, 2012 m. gruodžio 12, 13 d.

2013/C 044/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 77/91/EEB, 82/891/EEB, 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB bei 2011/35/ES ir Reglamentas (ES) Nr. 1093/2012 (COM(2012) 280 final — 2012/0150 (COD)

68

2013/C 044/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje strateginėje programoje, bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (COM(2012) 496 final — 2011/0276 (COD)

76

2013/C 044/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui „2011 m. konkurencijos politikos ataskaita“(COM(2012) 253 final)

83

2013/C 044/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos didelio poveikio technologijų strategija – ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimo priemonė“COM(2012) 341 final

88

2013/C 044/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl draudimo tarpininkavimo (nauja redakcija) (COM(2012) 360 final — 2012/0175 (COD)

95

2013/C 044/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/20/EB (COM(2012) 369 final — 2012/0192 (COD)

99

2013/C 044/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje (COM(2012) 372 final — 2012/0180 (COD)

104

2013/C 044/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 443/2009 ir nustatomi būdai, kaip pasiekti tikslą iki 2020 m. sumažinti naujų keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekį (COM(2012) 393 final — 2012/0190 (COD) ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 510/2011 ir nustatomi būdai, kaip pasiekti tikslą iki 2020 m. sumažinti naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (COM(2012) 394 final — 2012/0191 (COD)

109

2013/C 044/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategija 2012–2016 m.“(COM(2012) 286 final)

115

2013/C 044/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos žemės ūkio našumo ir tvarumo inovacijų partnerystės (COM(2012) 79 final)

119

2013/C 044/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008, nustatantis menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą (COM(2012) 498 final)

125

2013/C 044/23

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl tinkamumo važinėti keliais teisės aktų rinkinio, kurį sudaro trys dokumentai: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB (COM(2012) 380 final — 2012/0184 (COD); pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų (COM(2012) 381 final — 2012/0185 (COD); pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo kelyje, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/30/EB (COM(2012) 382 final — 2012/0186 (COD)

128

2013/C 044/24

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Atsinaujinančioji energija – reikšmingas Europos energijos rinkos objektas“(COM(2012) 271 final)

133

2013/C 044/25

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui dėl išsamaus Europos Sąjungos branduolinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimo (testavimo nepalankiausiomis sąlygomis) ir susijusios veiklos (COM(2012) 571 final)

140

2013/C 044/26

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Vandens srities Europos inovacijų partnerystė“(COM(2012) 216 final)

147

2013/C 044/27

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui „Stabilumo, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo užtikrinimo veiksmai“(COM(2012) 299 final)

153

2013/C 044/28

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2187/2005 dėl žuvų išteklių apsaugos techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose (COM(2012) 591 final — 2012/0285 (COD)

157

2013/C 044/29

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos pasiūlymo COM(2011) 626 final/3 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas (Vieno BRO reglamento), pakeitimai (COM(2012) 535 final — 2012/0281 (COD)

158

2013/C 044/30

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos pasiūlymo COM(2011) 625 final/3 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, pakeitimai (COM(2012) 552 final — 2011/0280 (COD)

159

2013/C 044/31

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos pasiūlymo COM(2011) 627 final/3 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, pakeitimų (COM(2012) 553 final — 2012/0282 (COD)

160


LT

 

Top