EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:394:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 394, 2012m. gruodis 20d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2012.394.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 394

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

55 tomas
2012m. gruodžio 20d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos Komisija

2012/C 394/01

2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos nuomonė, susijusi su radioaktyviųjų atliekų, sukauptų išmontuojant Lingene, Žemutinėje Saksonijoje (Vokietija) esančią KWL atominę elektrinę, šalinimo planu

1


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2012/C 394/02

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (1)

3


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba
Europos Komisija

2012/C 394/03

Tarybos ir Komisijos bendra ataskaita dėl Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintos sistemos (2010–2018 m.) įgyvendinimo 2012 m.

5

 

Europos Komisija

2012/C 394/04

Euro kursas

17

2012/C 394/05

Komisijos pranešimas įgyvendinant Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1275/2008, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatant išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios elektros ir elektroninės buitinės ir biuro įrangos elektros energijos suvartojimo ekologinio projektavimo reikalavimus(Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal direktyvą)  (2)

18

2012/C 394/06

Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Komisijos reglamentą (EB) Nr. 640/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi elektros variklių ekologinio projektavimo reikalavimai(Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal direktyvą)  (2)

20

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2012/C 394/07

Atnaujintas sienos perėjimo punktų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksą), 2 straipsnio 8 dalyje, sąrašas (OL C 316, 2007 12 28, p. 1; OL C 134, 2008 5 31, p. 16; OL C 177, 2008 7 12, p. 9; OL C 200, 2008 8 6, p. 10; OL C 331, 2008 12 31, p. 13; OL C 3, 2009 1 8, p. 10; OL C 37, 2009 2 14, p. 10; OL C 64, 2009 3 19, p. 20; OL C 99, 2009 4 30, p. 7; OL C 229, 2009 9 23, p. 28; OL C 263, 2009 11 5, p. 22; OL C 298, 2009 12 8, p. 17; OL C 74, 2010 3 24, p. 13; OL C 326, 2010 12 3, p. 17; OL C 355, 2010 12 29, p. 34; OL C 22, 2011 1 22, p. 22; OL C 37, 2011 2 5, p. 12; OL C 149, 2011 5 20, p. 8; OL C 190, 2011 6 30, p. 17; OL C 203, 2011 7 9, p. 14; OL C 210, 2011 7 16, p. 30; OL C 271, 2011 9 14, p. 18; OL C 356, 2011 12 6, p. 12; OL C 111, 2012 4 18, p. 3; OL C 183, 2012 6 23, p. 7; OL C 313, 2012 10 17, p. 11)

22

2012/C 394/08

Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

25

2012/C 394/09

Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

25

2012/C 394/10

Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

26

2012/C 394/11

Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

26

 

PRANEŠIMAI, SUSIJĘ SU EUROPOS EKONOMINE ERDVE

 

EEE jungtinis komitetas

2012/C 394/12

EEE jungtinio komiteto sprendimai, kurių atžvilgiu buvo įvykdyti konstituciniai reikalavimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnį

27


 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos Komisija

2012/C 394/13

Kvietimas teikti paraiškas 2013 m. – Antroji Bendrijos veiksmų programa sveikatos srityje (2008–2013 m.) (2)

36

2012/C 394/14

Kvietimas teikti paraiškas – EACEA/25/12 – MEDIA 2007 – Kūrimas, platinimas, reklamavimas ir mokymas – Parama Europos filmų tarpnacionaliniam platinimui – „Automatinė“ pagalbos schema 2013 m.

37

 

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

2012/C 394/15

Pranešimas apie viešą konkursą

40

2012/C 394/16

Pranešimas apie viešus konkursus

41

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2012/C 394/17

2012 m. spalio 12 d. Sprendimas Nr. 853, kuriuo pradedama leidimų žvalgyti ir išgauti naftą ir gamtines dujas, t. y. Požeminių gamtos išteklių įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 3 punkte apibrėžtus požeminius gamtos išteklius Teres 1–22 bloke, esančiame išskirtinėje Bulgarijos Respublikos ekonominėje zonoje Juodojoje jūroje, išdavimo procedūrą ir paskelbiama, kad leidimai bus išduodami konkurso tvarka

42


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE, išskyrus EB sutarties I priede išvardintus produktus

 

(2)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top