EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:317:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 317, 2009m. gruodis 23d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2009.317.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 317

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. gruodžio 23d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

455-oji plenarinė sesija, 2009 m. liepos 15, 16 d.

2009/C 317/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl transporto ir žemės naudojimo politikos derinimo siekiant tausesnio miesto transporto

1

2009/C 317/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos stiklo ir keramikos pramonės konkurencingumo atsižvelgiant į ES klimato kaitos ir energetikos priemonių paketą (tiriamoji nuomonė ES pirmininkaujančios Čekijos prašymu)

7

2009/C 317/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl ES ir Bosnijos ir Hercegovinos santykių: pilietinės visuomenės vaidmuo (tiriamoji nuomonė)

15

2009/C 317/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl kelių transporto priemonių išmetamų teršalų: konkrečios kovos su sąstingiu priemonės (nuomonė savo iniciatyva)

22

2009/C 317/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl automobilių pramonės tiekėjų ir pasrovinių rinkų (nuomonė savo iniciatyva)

29

2009/C 317/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl jaunimo smurto miestuose

37

2009/C 317/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl vaikų apsaugos nuo keliaujančių lytinius nusikaltimus padariusių asmenų

43

2009/C 317/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl ne miesto vietovių ateities žinių visuomenėje (nuomonė savo iniciatyva)

49


 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

455-oji plenarinė sesija, 2009 m. liepos 15, 16 d.

2009/C 317/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl vartotojų teisių COM(2008) 614 – 2008/0196 (COD)

54

2009/C 317/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvos 2001/83/EB nuostatas dėl falsifikuotų ar tokių vaistų, kurių istorija ar šaltinis yra falsifikuoti, patekimo į legalų tiekimo tinklą prevencijos COM(2008) 668 galutinis – 2008/0261 (COD)

62

2009/C 317/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvos 78/660/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių nuostatas dėl mikrosubjektų COM(2009) 83 galutinis/2 – 2009/0035 (COD)

67

2009/C 317/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl kai kurių teisės aktų, kuriems taikoma Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB. Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu. Penktoji dalis. COM(2009) 142 – galutinis 2009/0048 (COD)

72

2009/C 317/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl EB biologinės įvairovės veiksmų plano įgyvendinimo laikotarpio vidurio vertinimo COM(2008) 864 galutinis

75

2009/C 317/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Išorės sąnaudų internalizavimo įgyvendinimo strategija“COM(2008) 435 galutinis/2

80

2009/C 317/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Nuotolinės medicinos nauda pacientams, sveikatos priežiūros sistemoms ir visuomenei“COM(2008) 689 galutinis

84

2009/C 317/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl jūrų ir vidaus vandenų maršrutais vykstančių keleivių teisių, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo COM(2008) 816 galutinis – 2008/0246 (COD)

89

2009/C 317/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo COM(2008) 852 galutinis – 2008/0247 (COD)

94

2009/C 317/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo COM(2008) 817 galutinis – 2008/0237 (COD)

99

2009/C 317/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo COM(2009) 139 galutinis – 2009/0047 (COD)

103

2009/C 317/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos dėl Europos sveikatos priežiūros darbuotojų COM(2008) 725 galutinis

105

2009/C 317/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria nustatomos minimalios normos dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo (nauja redakcija) COM(2008) 815 galutinis – 2008/0244 (COD)

110

2009/C 317/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai COM(2008) 820 galutinis – 2008/0243 (COD)

115

2009/C 317/23

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos direktyvą dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis COM(2009) 28 galutinis – 2009/0007 (CNS) ir Pasiūlymo priimti Tarybos direktyvą dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje COM(2009) 29 galutinis – 2009/0004 (CNS)

120

2009/C 317/24

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Regioninė integracija siekiant AKR šalių vystimosi“COM(2008) 604 galutinis

126

2009/C 317/25

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pakeisto Pasiūlymo priimti Tarybos direktyvą dėl grynaveislių veislinių galvijų (kodifikuota redakcija) COM(2009) 235 galutinis – 2006/0250 (CNS)

132


LT

 

Top