EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:077:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 77, 2009m. kovas 31d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 77

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. kovo 31d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

447-ojoje plenarinė sesija, 2008 m. rugsėjo 17–18 d.

2009/C 077/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį naujų lengvųjų automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį COM(2007) 856 galutinis — 2007/0297 (COD)

1

2009/C 077/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl žaislų saugos COM(2008) 9 galutinis — 2008/0118 (COD)

8

2009/C 077/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Bendroji rinka XXI a. Europai“COM(2007) 724 galutinis

15

2009/C 077/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos mikrokreditų plėtojimo iniciatyva augimui ir užimtumui remti“COM(2007) 708 galutinis/2

23

2009/C 077/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 76/769/EEB nuostatos, susijusios su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų (dichlormetano) pardavimo ir naudojimo apribojimais COM(2008) 80 galutinis — 2008/0033(COD)

29

2009/C 077/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 68/151/EEB ir 89/666/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių įpareigojimų skelbti ir versti COM(2008) 194 galutinis — 2008/0083 (COD)

35

2009/C 077/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB dėl vidutinėms įmonėms taikomų tam tikrų atskleidimo reikalavimų ir įpareigojimo rengti konsoliduotą atskaitomybę COM(2008) 195 galutinis — 2008/0084 (COD)

37

2009/C 077/08

Europos socialinių ir ekonomikos reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl įstatymais nustatyto dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių ženklinimo (kodifikuota redakcija) COM(2008) 318 galutinis — 2008/0099 (COD)

41

2009/C 077/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių vairuotojų sėdynės (kodifikuota redakcija) COM(2008) 351 galutinis — 2008/0115 (COD)

41

2009/C 077/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą bendrovių teisės srityje dėl vienanarių uždarųjų akcinių bendrovių (kodifikuota redakcija) COM(2008) 344 galutinis — 2008/0109 (COD)

42

2009/C 077/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) …/… dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo (kodifikuota redakcija) COM(2008) 369 galutinis — 2008/0126 (COD)

42

2009/C 077/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl skatinimo naudoti energiją iš atsinaujinančių šaltinių COM(2008) 19 galutinis — 2008/0016 (COD) 2008/0016 (COD)

43

2009/C 077/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl elektros energijos tausios gamybos iš iškastinio kuro parodomųjų projektų rėmimo COM(2008) 13 galutinis

49

2009/C 077/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui „Pirmas nacionalinių efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planų, nustatytų Direktyvoje 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų, įvertinimas. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas bendromis pastangomis“COM(2008) 11 galutinis

54

2009/C 077/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Daiktų interneto

60

2009/C 077/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Kūrinių platinimo prijungties režimu bendrojoje rinkoje COM(2007) 836 galutinis

63

2009/C 077/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvą 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo COM(2008) 134 galutinis — 2008/0055 (COD)

69

2009/C 077/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl sklandesnio tarpvalstybinio kelių eismo saugumo užtikrinimo COM(2008) 151 galutinis — 2008/0062 (COD)

70

2009/C 077/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Tarptautinių derybų dėl klimato kaitos

73

2009/C 077/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams COM(2008) 40 galutinis — 2008/0028 (COD)

81

2009/C 077/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pašarų pateikimo į rinką ir naudojimo COM(2008) 124 galutinis — 2008/0050 (COD)

84

2009/C 077/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Energijos rinkų vystymosi poveikio Europos pramonės vertės grandinėms

88

2009/C 077/23

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Baltosios knygos „Kartu sveikatos labui. 2008–2013 m. ES strateginis požiūris“COM(2007) 630 galutinis

96

2009/C 077/24

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Kovos su diskriminacija priemonių ne tik užimtumo, bet ir kitose srityse. Už vieną bendrą direktyvą dėl kovos su diskriminacija

102

2009/C 077/25

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Daugiakalbystės

109

2009/C 077/26

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Atsižvelgimo į vyresnio amžiaus žmonių poreikius

115

2009/C 077/27

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Subalansuotas miesto aplinkos vystymo: iššūkiai ir galimybės

123

2009/C 077/28

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl 2007 m. ES ekonomikos apžvalgos — Plečiant Europos produktyvumo ribas

131

2009/C 077/29

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Kovos su piktnaudžiavimu priemonių ES ir trečiųjų šalių atžvilgiu taikymas tiesioginio apmokestinimo srityje“COM(2007) 785 galutinis

139

2009/C 077/30

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Valdymo ir partnerystės nacionaliniu bei regioniniu lygmenimis ir regioninės politikos projektų pagrindo (Europos Parlamento prašymas parengti nuomonę)

143

2009/C 077/31

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Mokesčių netaikymo asmeniniam turtui, kurį asmenys iš valstybės narės įsiveža visam laikui (kodifikuota redakcija) COM(2008) 376 galutinis — 2008/0120 (COD)

148

2009/C 077/32

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl ES ir Afrikos strategijos

148

2009/C 077/33

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl ES ir Ukrainos santykių: naujas dinamiškas pilietinės visuomenės vaidmuo

157


LT

 

Top