EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:270:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 270, 2008m. spalis 25d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 270

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

51 tomas
2008m. spalio 25d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2008/C 270/01

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl 2007 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimo dėl vidaus rinkos informacinės sistemos įgyvendinimo užtikrinant asmens duomenų apsaugą (2008/49/EB)

1


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Komisija

2008/C 270/02

Komisijos komunikatas — Valstybės pagalbos taisyklių taikymas finansų įstaigoms skirtoms priemonėms dėl dabartinės pasaulinės finansų krizės

8

2008/C 270/03

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5154 — CASC JV) (1)

15

2008/C 270/04

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5169 — Galp Energia España/Agip España) (1)

15

2008/C 270/05

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5201 — Total Produce/Haluco/JV) (1)

16

2008/C 270/06

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5321 — LAHC/Barclays Life) (1)

16


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Komisija

2008/C 270/07

Euro kursas

17

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2008/C 270/08

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms (1)

18

2008/C 270/09

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms (1)

20

2008/C 270/10

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 2204/2002 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai, teikiamai užimtumui (1)

22

2008/C 270/11

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, suteiktą pagal Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 1628/2006 dėl EB Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo nacionalinei regioninei investicinei pagalbai (1)

24


 

V   Skelbimai

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2008/C 270/12

Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų importuojamiems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės etanolaminams, galiojimo termino peržiūros inicijavimą

26

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2008/C 270/13

Valstybės pagalba — Rumunija — Valstybės pagalba C 39/08 (ex N 148/08) — Pagalba mokymui „Ford Craiova“ gamyklai Rumunijoje — Kvietimas teikti pastabas pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį (1)

29


 

2008/C 270/14

Pastaba skaitytojui(žr. antrajį viršelio puslapį)

s3


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top