EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:097:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 97, 2007m. balandis 28d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 97

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

50 tomas
2007m. balandžio 28d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

433-ojoje plenarinė sesija, 2007 m. vasario 15 d.-16 d.

2007/C 097/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, kuriuo įsteigiamas Bendrijos statistinės informacijos politikos Europos patariamasis komitetas COM(2006) 653 final — 2006/0217 (COD)

1

2007/C 097/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje, iš dalies keičiančią Direktyvą 2000/60/EB COM(2006) 397 final — 2006/0129 (COD)

3

2007/C 097/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Biologinės įvairovės mažėjimo sustabdymas iki 2010 m. ir jos išsaugojimas ateityje Ekosistemų funkcijų išsaugojimas žmonių gerovei COM(2006) 216 final

6

2007/C 097/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (Kodifikuota redakcija) COM(2006) 543 final — 2006/0170 (COD)

12

2007/C 097/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos direktyvą dėl grynaveislių veislinių galvijų (kodifikuota redakcija) COM(2006) 749 final — 2006/0250 (CNS)

13

2007/C 097/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų (antroji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (kodifikuota redakcija) COM(2006) 652 final — 2006/0214 (COD)

14

2007/C 097/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto poveikiu darbe (Kodifikuota redakcija) COM(2006) 664 final — 2006/0222 (COD)

15

2007/C 097/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos logistikos politikos

16

2007/C 097/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl saugios informacinės visuomenės strategijos — Dialogas, partnerystė ir teisių suteikimas COM(2006) 251 final

21

2007/C 097/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl ES elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų reguliavimo sistemos persvarstymo

27

2007/C 097/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato pagal EB steigimo sutarties 138 straipsnio 2 dalį dėl darbo jūroje standartų stiprinimo COM(2006) 287 final

33

2007/C 097/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl ES ir Japonijos santykių: pilietinės visuomenės vaidmuo

34

2007/C 097/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto rezoliucija dėl Atnaujintos Lisabonos strategijos įgyvendinimo

39


LT

 

Top