EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:074:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 74, 2005m. kovas 23d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 74

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

48 tomas
2005m. kovo 23d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Parengiamieji aktai

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

411 plenarinė sesija, įvykusioje 2004 m. rugsėjo 15 – 16 d.

2005/C 074/1

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui tema: „Veiksmų planas: Europos verslininkystės darbotvarkė“KOM(2004) 70 galutinis

1

2005/C 074/2

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Turizmo politikos ir valstybinio bei privataus sektorių bendradarbiavimo

7

2005/C 074/3

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Siūlomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ryšium su jų pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir utilizavimo galimybėmis ir dėl Tarybos direktyvos 70/156/EEB pakeitimo KOM(2004) 162 galutinis – 2004/0053 (COD)

15

2005/C 074/4

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Siūlomos Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl kino paveldo ir susijusio sektoriaus veiklos konkurencingumo KOM(2004) 171 galutinis - 2004/0066 (COD)

18

2005/C 074/5

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo Tarybos direktyvai dėl bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos (nauja redakcija) KOM(2004) 246 galutinis - 2004/0079 (CNS)

21

2005/C 074/6

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Geresnio ekonominio valdymo ES

23

2005/C 074/7

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Komisijos komunikato tarybai ir Europos Parlamentui – kurti mūsų bendrą ateitį: politiniai iššūkiai ir išplėstos Sąjungos biudžeto lėšos 2007-2013 m.“(KOM(2004) 101 galutinis)

32

2005/C 074/8

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Moterų organizacijų, kaip nevalstybinio sektoriaus subjektų, vaidmens įgyvendinant Cotonou susitarimą“

39

2005/C 074/9

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „ 7-osios Bendrosios tyrimų programos: Demografinių pokyčių tyrimų poreikis – pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybė ir technologijų poreikis“

44

2005/C 074/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo Tarybos direktyvai, iš dalies pakeičiančiai direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB ir 2002/57/EB dėl valstybės prižiūrimų tyrimų ir trečiosiose šalyse gautos sėklos lygiavertiškumo (KOM(2004) 263 galutinis – 2004/0086 (CNS))

55

2005/C 074/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui: aplinkos aspektų integravimas į Europos standartizaciją (KOM(2004) 130 galutinis)

57

2005/C 074/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žemės ūkio miesto apylinkėse

62


LT

 

Top