EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:071:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 71, 2005m. kovas 22d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 71

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

48 tomas
2005m. kovo 22d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Parengiamieji aktai

 

Regionų komitetas

 

2004 m. lapkričio 17 – 18 d. savo 57 plenarinė sesija

2005/C 071/1

Regionų komiteto nuomonė dėl Sutarties dėl Konstitucijos Europai priėmimo

1

2005/C 071/2

Regionų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui dėl pasiūlymo priimti direktyvą ir dviejų pasiūlymų priimti rekomendacijas dėl leidimo trečiųjų šalių piliečiams atvykti moksliniams tyrimams Europos bendrijoje atlikti

6

2005/C 071/3

Regionų komiteto nuomonė dėl Vietos bei regioninė valdžia Rusijoje ir ES bei Rusijos bendradarbiavimo raida

11

2005/C 071/4

Regionų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui „Europos veiksmų planas ekologiškam maistui ir ūkininkavimui“

16

2005/C 071/5

Regionų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos dėl viešųjų ir privačių partnerysčių ir dėl Bendrijos viešųjų sutarčių ir koncesijų teisės

19

2005/C 071/6

Regionų komiteto nuomonė dėl Komisijos pranešimo „Mokslas ir technologija: raktas į būsimas Europos gaires dėl būsimos Europos mokslinių tyrimų rėmimo politikos“

22

2005/C 071/7

Regionų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato

„Tolimesnė Europos geležinkelių sistemos integracija: trečiasis geležinkelių paketas“

Pasiūlymo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai, pakeičiančiai Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros

Pasiūlymo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai dėl Bendrijos geležinkelių tinkle garvežius bei traukinius valdančios traukinių įgulos sertifikavimo

Pasiūlymo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui dėl tarptautinio geležinkelių transporto keleivių teisių ir pareigų

Pasiūlymo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui dėl kompensacijos krovinių pervežimo geležinkeliais paslaugų sutartinių kokybės reikalavimų nesilaikymo atvejais

26

2005/C 071/8

Regionų komiteto nuomonė dėl Komisijos pranešimo Tarybai, Europos parlamentui, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „El. sveikatos priežiūra – sveikatos apsaugos gerinimas Europos piliečiams: Europos el. sveikatos priežiūros erdvės veiksmų planas“

30

2005/C 071/9

Regionų komiteto nuomonė dėl Siūlymo ryšium su Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu sukurti „JAUNIMAS VEIKLOJE“ („YOUTH IN ACTION“) programą 2007-2013 metams

34

2005/C 071/10

Regionų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato „Sustiprinta partnerystė atokiausiems regionams“

40

2005/C 071/11

Regionų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, įsteigiančio Europos tarpvalstybinio bendradarbiavimo grupę (ETBG)

46

2005/C 071/12

2004 m. lapkričio 18 d. rk sprendimas dėl derybų su turkija dėl narystės es pradžios

53

2005/C 071/13

Regionų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Europos sujungimas didelės spartos ryšiu: Nacionalinės plačiajuosčio ryšio strategijos kryptys

55

2005/C 071/14

Regionų komiteto nuomonės projektas dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl eEuropos 2005 veiksmų plano: nauja redakcija

59

2005/C 071/15

Regionų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos dėl lygybės ir nediskriminavimo išsiplėtusioje Europos Sąjungoje

62


LT

 

Top