EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Laivų savininkų atsakomybė avarijų atveju

Laivų savininkų atsakomybė avarijų atveju

Į jūrų laivų avarijas patekę keleiviai turi gauti deramą kompensaciją už patirtus nuostolius ar žalą. Siekiant tai užtikrinti, laivų savininkai turi būti sudarę tinkamas draudimo sutartis.

DOKUMENTAS

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju

SANTRAUKA

Į jūrų laivų avarijas patekę keleiviai turi gauti deramą kompensaciją už patirtus nuostolius ar žalą. Siekiant tai užtikrinti, laivų savininkai turi būti sudarę tinkamas draudimo sutartis.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu nustatomos suderintos keleivius jūra vežančių laivybos įmonių atsakomybės ir draudimo taisyklės. Juo į Europos teisę įtraukiamos 1974 m. Atėnų konvencijos nuostatos dėl keleivių bei jų bagažo vežimo jūra ir Tarptautinės jūrų organizacijos gairės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Teisės aktas taikomas visiems laivams su ES šalies vėliava, plaukiantiems į Europos uostą ar iš jo, arba pagal Europos vežimo sutartį (t. y. vežėjo ir keleivių pasirašytą sutartį, kurioje numatytos teisės, pareigos ir atsakomybė).
  • Šiuo metu teisės aktas taikomas tarptautiniam vežimui ir vežimui jūra vienoje šalyje, išskyrus vežimą jūra vienoje šalyje, kai laivas nutolsta nuo kranto ne daugiau kaip penkias mylias.
  • Operatorius prisiima atsakomybę už keleivius, jų bagažą ir transporto priemones bei sunkiai judančių keleivių naudojamą judėjimo įrangą.
  • Laivybos įvykio (laivo sudužimo, apsivertimo, susidūrimo, užplaukimo ant seklumos, gaisro ar sprogimo laive ar laivo gedimo) metu sužalojimų ar nuostolių patyrę asmenys neprivalo įrodyti vežėjo kaltės, kad gautų kompensaciją.
  • Keleivio mirties ar sužalojimo atveju laivų operatoriai privalo atlikti išankstinį mokėjimą, kurio pakanka skubiems ekonominiams poreikiams patenkinti. Šis mokėjimas nereiškia, kad laivybos įmonė pripažįsta atsakomybę.
  • Keleivio mirties atveju išankstinis mokėjimas turi būti ne mažesnis kaip 21 000 EUR.
  • Laivybos įmonės turi pateikti keleiviams suprantamą informaciją apie jų teises.
  • Ši informacija turi būti pateikiama visose pardavimo vietose, įskaitant pardavimus telefonu ir internetu. Ji pateikiama prieš išvykstant arba vėliausiai - išvykstant.
  • Ne vėliau kaip praėjus trejiems metams po šio teisės akto įsigaliojimo datos (2012 m. gruodžio 31 d.) Europos Komisija turi parengti ataskaitą apie jo taikymą.
  • ES šalių vyriausybės gali atidėti šio teisės akto taikymą reglamente paminėtiems laivams, kurie veža jūra tik vienoje šalyje. Laivams, kurie nutolsta mažiau nei 20 mylių nuo kranto, šio reglamento taikymas gali būti atidėtas vėliausiai iki 2018 m. gruodžio 31 d. Visiems kitiems laivams reglamentas įsigalioja 2016 m. gruodžio 31 d.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2009 m. gegužės 29 d.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie keleivių teises.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 392/2009

2009 5 29

-

OL L 131, 2009 5 28, p. 24-46

paskutinis atnaujinimas 30.09.2015

Top