EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Stipresnės ir saugesnės skaitmeninės Europos kūrimas

Stipresnės ir saugesnės skaitmeninės Europos kūrimas

Palaikydama Europos Sąjungos laisvės ir demokratijos vertybes ir leisdama saugiai augti skaitmeninei ekonomikai, ES yra įsipareigojusi teikti saugiausią pasaulyje interneto aplinką.

DOKUMENTAS

Bendras komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui: Europos Sąjungos kibernetinio saugumo strategija Atvira, saugi ir patikima kibernetinė erdvė (JOIN(2013) 1 final, 2013 2 7)

SANTRAUKA

Palaikydama Europos Sąjungos laisvės ir demokratijos vertybes ir leisdama saugiai augti skaitmeninei ekonomikai, ES yra įsipareigojusi teikti saugiausią pasaulyje interneto aplinką.

KAM SKIRTAS ŠIS BENDRAS KOMUNIKATAS?

Jame išdėstyta ES kibernetinio saugumo strategija, numatant:

 • partnerystę su privačiuoju sektoriumi ir nevyriausybinėmis organizacijomis ar interesų grupėmis;
 • konkrečius veiksmus, siekiant apsaugoti ir skatinti piliečių teises.

Jis buvo paskelbtas kartu su pasiūlymu dėl tinklų ir informacijos saugumo direktyvos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Kibernetinio saugumo politika Europos Sąjungoje ir tarptautiniu mastu turėtų būti reglamentuojama penkiais principais:

 • 1.

  ES pagrindiniais principais (jie turi būti vienodai taikomi skaitmeniniam ir fiziniam pasauliui);

 • 2.

  pagrindinių teisių, žodžio laisvės, privatumo ir asmens duomenų apsauga;

 • 3.

  plačiosios visuomenės teise naudotis saugiu internetu ir neribotu informacijos srautu;

 • 4.

  demokratišku ir veiksmingu valdymu, įskaitant visus visuomenės sektorius;

 • 5.

  bendra atsakomybe užtikrinant saugumą.

Ši strategija yra paremta penkiais prioritetais:

 • suteikti sistemoms ir domenams galimybes tvarkyti kibernetines atakas ar klaidas;
 • ryžtingai kovoti su elektroniniu nusikalstamumu;
 • plėtoti kovos su elektroniniais nusikaltimais politiką ir pajėgumus, susijusius su bendra saugumo ir gynybos politika (BSGP);
 • plėtoti kibernetiniam saugumui skirtus pramonės ir technologijų išteklius;
 • sukurti Europos Sąjungai skirtą nuoseklią tarptautinę kibernetinės erdvės politiką ir skatinti pamatines ES vertybes.

Atsižvelgiant į tarptautinį kibernetinės erdvės pobūdį, šia strategija reikalaujama, kad institucijos ES ir nacionaliniu lygiu imtųsi atsakomybės, dirbtų kartu ir palaikytų ryšius su pramone ir akademine bendruomene. Šios įstaigos apima ir šias kompetentingas ES ir nacionalines valdžios institucijas:

Strategijoje taip pat numatyta užmegzti dialogą su tarptautinėmis institucijomis, kaip antai Europos Taryba, NATO ir Jungtinių Tautų Organizacija.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie kibernetinį saugumą.

paskutinis atnaujinimas 14.09.2015

Top