EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES humanitarinės pagalbos priemonė

ES humanitarinės pagalbos priemonė

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

  • ES humanitarinės pagalbos tikslas – suteikti pagalbą, paramą ir apsaugą žmonėms, nukentėjusiems nuo stichinių arba žmogaus sukeltų nelaimių ir panašių ekstremalių situacijų. Daugiausia dėmesio skiriama labiausiai pažeidžiamoms aukoms.
  • Šiame reglamente išdėstyti pagrindiniai tikslai, principai ir procedūros įgyvendinant ES humanitarinės pagalbos operacijas.

PAGRINDINIAI PRIORITETAI

Principai

ES parama turi būti

Naudos gavėjai

ES paramą koordinuoja Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generalinis direktoratas (ECHO).

Finansavimas skirtas ES nepriklausančioms šalims.

Sektoriai, kuriems skiriama parama

Humanitarinė pagalba gali turėti daugelį formų, priklausomai nuo krizės pobūdžio, įskaitant:

  • maistą ir paramą maistui įsigyti;
  • medicinos pagalbą ir psichologinę bei socialinę paramą;
  • vandens atsargas ir sanitariją;
  • apgyvendinimą;
  • skubų infrastruktūros remontą;
  • išminavimą;
  • švietimą.

Humanitarinė pagalba taip pat gali būti susijusi su nelaimės rizikos sumažinimu.

Finansavimas

ES ir jos valstybės narės yra pagrindinės humanitarinės pagalbos teikėjos pasaulyje. 2014 m. apie 121 mln. žmonių iš daugiau nei 80 šalių gavo pagalbą iš ES, kuri viršijo 1,27 mlrd. EUR.

Tai padėjo visiems nuo didelės krizės nukentėjusiems regionams visame pasaulyje, įskaitant Siriją, Pietų Sudaną, Jemeną ir Ukrainą.

Koordinavimas su partneriais

ES humanitarinė pagalba teikiama padedant daugiau nei 200 organizacijų partnerių, kaip antai Jungtinių Tautų agentūros, tarptautinės organizacijos, tokios kaip Raudonasis Kryžius ir daugelis nevyriausybinių organizacijų (NVO).

Organizacijos partnerės, norėdamos gauti finansavimą humanitariniam projektui, privalo pateikti pasiūlymus dėl finansavimo ir laikytis griežtų nurodymų dėl projektų vertinimo ir stebėsenos.

Partneriai turi pripažinti ES paramą demonstruodami ES vaizdinę tapatybę projekto įgyvendinimo vietose.

Jie taip pat privalo atidžiai koordinuoti savo projektus, siekiant užtikrinti, kad parama būtų skubi ir veiksminga.

Ilgalaikiai veiksmai

Humanitarinė pagalba taip pat teikiama siekiant pagerinti atsparumą sukrėtimams ateityje, teikiant ilgalaikę paramą vadovaujantis:

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 1996 m. liepos 5 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1996 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos (OL L 163, 1996 7 2, p. 1–6)

Reglamento (EB) Nr. 1257/96 paskesni daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 26.07.2016

Top