EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Į euro monetas panašūs medaliai ir žetonai

Į euro monetas panašūs medaliai ir žetonai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 2182/2004 dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Šiuo reglamentu nustatomos vienodos į euro monetas panašių medalių ir žetonų gamybos sąlygos, siekiant apsaugoti piliečius nuo supainiojimo ar apgaulės pavojaus.
 • Jame apibrėžiamas su euru susijusių žodžių vartojimas ir medalių ir (arba) žetonų bei euro monetų techninio panašumo laipsnis.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Šis reglamentas yra skirtas apsaugoti visuomenę nuo suklaidinimo ar apgaulės pavojaus, kylančio dėl į euro monetas labai panašių metalinių objektų, kaip antai medalių ir žetonų. Tokie medaliai ir žetonai ne tik gali būti klaidingai laikomi teisėtomis mokėjimo priemonėmis (gali būti priimami, jei jais atsiskaitoma kaip monetomis ar banknotais), bet jie taip pat gali būti neteisėtai naudojami vietoje euro monetų.
 • Reglamento tikslais medaliai ir žetonai apibrėžiami kaip metaliniai objektai, kurie turi euro monetų išvaizdą ir (arba) technines jų savybes, tačiau nėra išleisti pagal nacionalines ar dalyvaujančios ES nepriklausančios šalies teisines nuostatas ar kitas užsienio teisines nuostatas ir kurie todėl nėra teisėta mokėjimo priemonė bei nėra teisėti.
 • Šiuo reglamentu draudžiama medalių ir žetonų, turinčių panašias į bendrą valiutą vaizdines savybes ar kitas ypatybes, gamyba, pardavimas, importas ir platinimas (pardavimo ar kitais komerciniais tikslais).
 • Ant medalių ir žetonų paviršiaus neturi būti:
  • žodžių „euro“ ar „euro cent“ arba
  • euro simbolio.
 • Ant jų taip pat negali būti:
  • jokio dizaino, kuris yra panašus į euro monetų dizainą;
  • Europos Sąjungos (ES) šalių suverenitetą reiškiančių simbolių;
  • euro monetų briaunos formos arba dizaino ar euro simbolio.
 • Galiausiai medaliai ir žetonai neturi būti tokio pat dydžio kaip euro monetos. Europos Komisija turi nurodyti tikslius kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, ar metalinis objektas yra medalis arba žetonas ir ar jam taikomi šiame reglamente nustatyti draudimai.
 • Leidžiama naudoti medalius ir žetonus be nurodytos nominalios vertės, ant kurių yra žodis „euro“ arba „euro cent“ ar euro simbolis, jeigu jų dydis pakankamai skiriasi nuo euro monetų dydžio ir ant jų nėra dizaino, panašaus į pirmiau nurodytą dizainą ir simbolius. Tačiau, jei jie yra labai panašaus dydžio, jų centre turi būti pramušta skylė arba jų forma turi būti daugiakampė, tačiau neviršijanti šešių kampų, arba jie turi būti pagaminti iš aukso, sidabro ar platinos, arba jie visuomet turi būti už apibrėžtų ribų.
 • Komisija gali suteikti specialius leidimus naudoti žodžius „euro“ arba „euro cent“ ar euro simbolį tais atvejais, kai nėra supainiojimo pavojaus. Tokiais atvejais susijęs ekonominis subjektas ES šalyje turi būti aiškiai atpažįstamas medalio arba žetono paviršiuje.
 • Jei ant medalio ar žetono taip pat nurodyta nominali vertė, medalio arba žetono averse ar reverse papildomai turi būti įspausta nuoroda „Nėra teisėta mokėjimo priemonė“.
 • Euro monetų nominalai ir techniniai duomenys, vienintelės monetų kaldinimo sistemos monetos, turinčios teisėtos mokėjimo priemonės statusą euro zonoje, nustatyti Tarybos reglamente (ES) Nr. 729/2014.
 • Prieš įsigaliojant šiam reglamentui išleistus medalius ir žetonus buvo galima naudoti iki 2009 m. pabaigos, su sąlyga, kad jie nebuvo naudojami vietoje euro monetų. Tokie medaliai ir žetonai turi būti registruojami laikantis ES šalyse taikomų procedūrų ir apie juos turi būti pranešama Europos techniniam ir moksliniam centrui.
 • Šis reglamentas yra taikomas visoms ES šalims, kurios 2002 m. įsivedė eurą (Airijai, Austrijai, Belgijai, Graikijai, Ispanijai, Italijai, Liuksemburgui, Nyderlandams, Portugalijai, Prancūzijai, Suomijai ir Vokietijai). Jo taikymo sritis išplėsta Reglamentu (EB) Nr. 2183/2004 (su Reglamentu (EB) Nr. 47/2009 atliktais daliniais pakeitimais) į ES šalis, kurios dar nėra įsivedusios euro. ES šalys iki 2005 m. liepos 1 d. turėjo nustatyti ir įgyvendinti taisykles dėl sankcijų, taikomų pažeidus šį reglamentą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2004 m. gruodžio 21 d.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2004 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2182/2004 dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų (OL L 373, 2004 12 21, p. 1–6)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 2182/2004 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 02.02.2017

Top