EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kova su masinio naikinimo ginklų platinimu

Kova su masinio naikinimo ginklų platinimu

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas (BUSP) 2017/809, kuriuo remiamas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1540 (2004) dėl masinio naikinimo ginklų ir jų siuntimo į taikinį priemonių neplatinimo įgyvendinimas

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

Pagal 2003 m. ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją šiuo sprendimu remiama Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija 1540. Jis grindžiamas panašiais sprendimais, priimtais 2006, 2008 ir 2013 m.

ES strategijos tikslas – užkirsti kelią, atgrasyti, sustabdyti ir, jei įmanoma, panaikinti masinio naikinimo ginklų (MNG) platinimo programas visame pasaulyje. Nuo parengimo 2003 m. jos pagrindiniai principai yra šie:

  • stiprinti tarptautinius neplatinimo mechanizmus ir gerinti daugiašalėse sutartyse išdėstytų taisyklių pažeidimų tikrinimą;
  • skatinti stabilią aplinką regioniniu ir tarptautiniu mastu, stiprinant programas, kuriomis siekiama padėti nusiginklavimui ir įtraukti neplatinimo tikslą į visą ES politinę, diplomatinę ir ekonominę veiklą;
  • glaudžiai bendradarbiauti su svarbiausiais partneriais, kaip antai JAV, Rusija bei NATO, ir padėti ES nepriklausančioms šalims.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taryba nuolatos stebi strategijos įgyvendinimą. Kas šeši mėnesiai ji gauna pažangos ataskaitas.

Strategija įgyvendinama per įvairius projektus ir veiksmus, kaip antai:

2008 m. ES patvirtino naujas veiksmų kryptis kovojant su MNG platinimu. Jomis siekiama užtikrinti didesnį 2003 m. strategijos efektyvumą, pavyzdžiui, didinant informuotumą mokslo, akademinėse bei finansų įstaigose ir rengiant priemones, kuriomis būtų užkirstas kelias žinių apie MNG perdavimui netinkamoms šalims. Tokiu būdu dar kartą pabrėžiama 2003 m. strategijos ir principų, lemiančių ES veiksmus (veiksmingą daugiašališkumą, prevenciją ir tarptautinį bendradarbiavimą), svarba ir jų vaidmuo padedant įgyvendinti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1540.

JT Saugumo Tarybos rezoliucija 1540 įpareigoja ją pasirašiusias šalis jokiomis priemonėmis nepadėti nevalstybiniams subjektams* :

  • kurti,
  • įsigyti,
  • gaminti,
  • turėti,
  • gabenti,
  • perduoti ar naudoti

branduolinių, cheminių ar biologinių ginklų ir jų siuntimo į taikinį priemonių.

2011 m. Saugumo Taryba priėmė JT rezoliuciją 1977, kurioje dar kartą patvirtinama, kad branduolinių, cheminių ir biologinių ginklų platinimas ir jų siuntimo į taikinį priemonės kelia grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui. Ja iki 2021 m. pratęsiami 1540 komiteto, kuris kartu su šalimis ir atitinkamomis tarptautinėmis, regioninėmis ir subregioninėmis organizacijomis aktyviai skatina dalytis įgyta patirtimi ir veiksminga praktika JTSTR 1540 srityse, įgaliojimai.

Pagal MNG strategiją sprendime numatoma ES parama, skirta skatinti JT Saugumo Tarybos vaidmenį ir didinti jos kompetenciją sprendžiant ginklų platinimo problemas. Praktikoje šią paramą sudaro subregioniniai seminarai, apsilankymai šalyse, susitikimai, renginiai, mokymai ir viešųjų ryšių veiksmai. JT Nusiginklavimo reikalų biuras yra atsakingas už projektų techninį įgyvendinimą, kur tinkama, bendradarbiaujant su Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, Afrikos Sąjunga, Amerikos valstybių organizacija ir Arabų Valstybių Lyga.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Nevalstybinis subjektas: asmuo ar organizacija, turinti didelę politinę įtaką, bet nesusijusi su konkrečia šalimi.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2017 m. gegužės 11 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/809, kuriuo remiamas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1540 (2004) dėl masinio naikinimo ginklų ir jų siuntimo į taikinį priemonių neplatinimo įgyvendinimas (OL L 121, 2017 5 12, p. 39–44)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2015 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/259 dėl paramos Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (CGUO) veiksmams įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (OL L 43, 2015 2 18, p. 14–28)

2014 m. gruodžio 15 d. Tarybos sprendimas 2014/913/BUSP dėl paramos Hagos elgesio kodeksui ir balistinių raketų neplatinimui įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (OL L 360, 2014 12 17, p. 44–52)

2013 m. lapkričio 18 d. Tarybos sprendimas 2013/668/BUSP dėl paramos Pasaulio sveikatos organizacijos veiklai biologinės saugos ir biologinio saugumo srityje, atsižvelgiant į Europos Sąjungos kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (OL L 310, 2013 11 20, p. 13–19)

2013 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas 2013/391/BUSP, kuriuo remiamas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1540 (2004) dėl masinio naikinimo ginklų ir jų siuntimo į taikinį priemonių neplatinimo įgyvendinimas praktikoje (OL L 198, 2013 7 23, p. 40–44)

Vėlesni Sprendimo 2013/391/BUSP daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/430/BUSP dėl Europos ginklų neplatinimo nepriklausomų mokslinių institutų tinklo sukūrimo remiant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos įgyvendinimą (OL L 202, 2010 8 4, p. 5–9)

2008 m. gegužės 14 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2008/368/BUSP, kuriais remiamas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1540 (2004) įgyvendinimas ir atsižvelgiama į ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos įgyvendinimą (OL L 127, 2008 5 15, p. 78–83)

2006 m. birželio 12 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2006/419/BUSP, kuriais remiamas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1540 (2004) įgyvendinimas ir atsižvelgiama į ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos įgyvendinimą (OL L 165, 2006 6 17, p. 30–34)

2003 m. gruodžio 10 d. ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategija (dok. Nr. 15708/03, neskelbta Oficialiajame leidinyje)

paskutinis atnaujinimas 02.03.2018

Top