Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nuotolinė prekyba finansinėmis paslaugomis: vartotojų apsauga

Nuotolinė prekyba finansinėmis paslaugomis: vartotojų apsauga

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2002/65/EB dėl vartotojų apsaugos nuotolinės prekybos finansinėmis paslaugomis atveju

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatomos ES bendros nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis taisyklės, skirtos tiekėjams, siekiant padidinti vartotojų apsaugą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis. Direktyva yra taikoma visoms finansinėms paslaugoms, įskaitant kredito kortelių, investicinių fondų, draudimo ir asmeninių pensijų planų pardavimą vartotojui nuotolinio pardavimo kanalais, kaip antai telefonu, faksu ir internetu.

Direktyva garantuojama vartotojų apsauga, įskaitant:

  • tiekėjo pareigą suteikti vartotojams išsamią informaciją prieš sudarant sutartį;
  • vartotojo teisę atsisakyti sutarties per 14 dienų;
  • piktnaudžiaujančios pardavimo praktikos, kai siekiama priversti vartotojus pirkti neužsakytą paslaugą, (prekybos neužsakytomis prekėmis ar paslaugomis) draudimą;
  • taisykles, kuriomis apribojama kita praktika, kaip antai nepageidaujami telefono skambučiai ir el. laiškai (pardavimas skambinant ir nepageidaujamų el. laiškų siuntimas);
  • tinkamas sankcijas, kurias ES šalys taiko tiekėjams, nesilaikantiems šios direktyvos;
  • tinkamą teisių gynimą, įskaitant vartotojų, kurių teisės yra pažeistos, ginčų nagrinėjimą neteismine tvarka.

Europos Komisija paskutinį kartą peržiūrėjo direktyvos taikymą ES šalyse 2009 m. Peržiūroje daroma išvada, kad nėra duomenų apie tai, kad vartotojams kiltų problemų dėl netinkamo direktyvos įgyvendinimo ES šalyse.

Direktyva 2011/83/EB (Vartotojų teisių direktyva) reglamentuojamas nuotolinis visų kitų nefinansinių prekių ir paslaugų pardavimas. Ja pakeičiama Direktyva 97/7/EB.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2002 m. spalio 9 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2004 m. spalio 9 d.

KONTEKSTAS

Nuotolinė prekyba finansinėmis paslaugomis

DOKUMENTAS

2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/65/EB dėl nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 90/619/EEB ir Direktyvas 97/7/EB ir 98/27/EB (OL L 271, 2002 10 9, p. 16–24)

Paskesni Direktyvos 2002/65/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011 11 22, p. 64–88)

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui direktyvos – Nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis (2002/65/EB) peržiūra (KOM(2009) 626 galutinis, 2009 11 20)

paskutinis atnaujinimas 20.01.2016

Top