Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Saugesni plovikliai Europos vartotojams

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Saugesni plovikliai Europos vartotojams

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Plovikliuose* gali būti sudedamųjų dalių (aktyviųjų paviršiaus medžiagų*), dėl kurių valymas yra efektyvesnis, tačiau patekusios į natūralią aplinką jos gali pakenkti vandens kokybei. Todėl jų naudojimas turi būti atidžiai kontroliuojamas.

Šiuo reglamentu nustatomos bendros taisyklės, kuriomis leidžiama parduoti ir naudoti ploviklius bei aktyviąsias paviršiaus medžiagas visoje ES, tuo pat metu užtikrinant aukšto lygio aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Šiuo teisės aktu suderinami tyrimo metodai, kuriais nustatomas visų plovikliuose naudojamų aktyviųjų paviršiaus medžiagų biologinis skilimas. Tai apima pirminį* ir galutinį* biologinį skilimą.
  • Tyrimai turi būti atliekami laboratorijose, kurios atitinka tarptautiniu mastu pripažintus standartus.
  • Gamintojai atsako už savo produktų atitiktį teisės akto reikalavimams.
  • Gamintojai, jei jų prašoma, privalo nedelsdami pateikti turimus tyrimų rezultatus atitinkamoms valdžios institucijoms, o sudedamųjų dalių duomenų lapą – medicinos darbuotojams.
  • Informacija ant ploviklių pakuotės turi būti įskaitoma, matoma ir nenutrinama. Tai apima gamintojo kontaktinius duomenis ir duomenų lapą.
  • Ant ploviklių, parduodamų visuomenei, turi būti informacija apie rekomenduojamą dozę įvairiems skalbimo būdams standartine skalbiamąja mašina.
  • Nacionalinės valdžios institucijos gali uždrausti tam tikrą ploviklį, jei manoma, kad jis kelia pavojų žmonių ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai. Jos apie tokį sprendimą informuoja Europos Komisiją ir kitas ES šalis.

2012 m. šis teisės aktas buvo iš dalies pakeistas siekiant suderinti taisykles dėl fosfatų ir kitų fosforo junginių kiekio apribojimo plovikliuose, skirtuose buitinėms skalbyklėms ir indaplovėms.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2005 m. spalio 8 d.

KONTEKSTAS

Ankstesnis teisės aktas buvo taikomas tik pirminiam plovikliuose esančių aktyviųjų paviršiaus medžiagų biologiniam skilimui. Šiuo reglamentu jis yra pakeičiamas, akcentuojant galutinį biologinį skilimą.

2012 m. daliniame pakeitime pateikiamos naujos ribos siekiant sumažinti plovikliuose esančių fosfatų žalą ekosistemai ir vandens kokybei (šis reiškinys vadinamas eutrofikacija).

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie chemines medžiagas reglamentuojančius teisės aktus.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Ploviklis – bet kuri medžiaga arba priemonė (skystis, milteliai ir pan.), kurios sudėtyje yra muilų ir (arba) kitų aktyviųjų paviršiaus medžiagų, skirtų skalbti ir plauti.

*Aktyvioji paviršiaus medžiaga – viena iš daugelio ploviklio sudedamųjų dalių. Ji naudojama pašalinti nešvarumus nuo odos, drabužių ir namų apyvokos daiktų, ypač virtuvėje ir vonios kambaryje. Ji mažina paviršiaus įtemptį tarp dviejų skystų paviršių arba tarp skysto ir kieto paviršių. Ji taip pat gali veikti kaip drėkinamoji medžiaga, emulgatorius ar putojimą sukelianti medžiaga.

*Pirminis biologinis skilimas – procesas, kai aktyvioji paviršiaus medžiaga praranda paviršiaus aktyvumo savybes. Šios savybės praradimas yra svarbus, nes tai kiek įmanoma labiau sumažina bet kokį neigiamą poveikį nuotekų valymo įrenginiams.

*Galutinis biologinis skilimas – procesas, kai aktyvioji paviršiaus medžiaga suskyla į anglies dioksidą, vandenį bei mineralines druskas ir susigeria į aplinką.

DOKUMENTAS

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių (OL L 104, 2004 4 8, p. 1–35)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 648/2004 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 15.02.2016

Top