EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gaminiai su trūkumais: atsakomybė

Gaminiai su trūkumais: atsakomybė

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 85/374/EEB dėl atsakomybės už gaminius

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šia direktyva nustatomas Europos gamintojams taikomas atsakomybės be kaltės principas. Jei gaminys* su trūkumais padaro žalą vartotojui, gamintojas gali būti atsakingas net nenustačius jo kaltės ar aplaidumo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Atlyginama žala

Direktyva taikoma:

mirties ar asmens sužalojimo ir

turtinės žalos atvejais.

ES šalys gali nustatyti visos gamintojo atsakomybės ribas už žalą mirties ar asmens sužalojimo atvejais, kurią sukelia identiški, tą patį trūkumą turintys gaminiai.

Atsakomybė

Gamintojas gali būti:

žaliavų ir galutinai pagaminto gaminio ar sudedamosios dalies gamintojas;

gaminio importuotojas;

kiekvienas asmuo, kuris ant gaminio nurodo savo vardą, prekės ženklą ar kitą skiriamąjį ženklą;

kiekvienas gaminio, kurio gamintojo ar importuotojo neįmanoma nustatyti, tiekėjas.

Jei už tą pačią žalą yra atsakingi du ar daugiau asmenų, jų atsakomybė yra solidari.

Žalos įrodymas

Gaminys yra laikomas turinčiu trūkumų, jei jis nėra toks saugus, kokio asmuo, atsižvelgiant į visas aplinkybes, turėjo teisę tikėtis, įskaitant:

gaminio pateikimą;

pagrįstą gaminio panaudojimą;

gaminio išleidimo į apyvartą laiką.

Prievolė įrodytitenka nukentėjusiam asmeniui . Jis privalo įrodyti:

patirtą žalą;

gaminio trūkumą;

priežastinį padarytos žalos ir trūkumo ryšį.

Tačiau jam nereikia įrodyti gamintojo ar importuotojo aplaidumo ar kaltės.

Atleidimas nuo atsakomybės

Gamintojas gali būti atleidžiamas nuo atsakomybės, jei:

jis neišleido gaminio į apyvartą;

trūkumas atsirado po to, kai gaminys buvo išleistas į apyvartą;

gaminys buvo pagamintas neturint tikslo jį parduoti ar platinti siekiant pelno;

gamintojas pagamino gaminį ir jį platino ne užsiimdamas verslu;

trūkumas atsirado siekiant, kad gaminys atitiktų privalomus valstybinės valdžios institucijų įtvirtintus reikalavimus;

sudedamosios dalies trūkumas atsirado galutinio gaminio gamybos metu.

Gamintojo atsakomybė gali būti sumažinta, jei žala atsirado dėl nukentėjusio asmens kaltės.

Ieškininės senaties terminas

Nukentėjęs asmuo gali kreiptis dėl žalos atlyginimo per trejus metus. Ieškininės senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kada nukentėjęs asmuo sužinojo arba pagrįstai turėjo sužinoti apie žalą, gaminio trūkumą ir gamintojo tapatybę.

Gamintojo atsakomybė nustoja galioti praėjus 10 metų nuo tos dienos, kai gaminys buvo išleistas į apyvartą.

Jokia sutartinė nuostata negali apriboti gamintojo atsakomybės nukentėjusiam asmeniui.

Nacionaliniai įstatymai dėl civilinės atsakomybės lieka galioti.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 1985 m. liepos 30 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę iki 1988 m. liepos 30 d.

KONTEKSTAS

Atsakomybė už gaminius su trūkumais

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Gaminys – visi kilnojamieji gaminiai, net jei jie įtraukti į kitą kilnojamąjį ar nekilnojamąjį gaminį. Į šią sąvoką įeina elektra, pirminiai žemės ūkio produktai (augalininkystės, gyvulininkystės ir žuvininkystės produktai, išskyrus tuos, kuriems atliktas pirminis perdirbimas, pvz., smulkinti, lupti ar šaldyti vaisiai ir daržovės) ir medžiojami paukščiai bei žvėrys.

DOKUMENTAS

1985 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 85/374/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atsakomybę už gaminius su trūkumais, derinimo (OL L 210, 1985 8 7, p. 29–33)

paskutinis atnaujinimas 19.01.2016

Top