EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Geriamasis vanduo: būtiniausi kokybės standartai

Geriamasis vanduo: būtiniausi kokybės standartai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Direktyva nustatomi geriamojo vandens standartai.
 • Ja siekiama apsaugoti žmonių sveikatą nuo neigiamo bet kokio vandens užterštumo poveikio užtikrinant, kad žmonėms vartoti skirtas vanduo* būtų sveikas ir švarus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • ES šalys turi:
  • imtis priemonių, kad užtikrintų, jog vandenyje nėra jokių mikroorganizmų, parazitų ar bet kokių medžiagų, kurių koncentracijos gali kelti pavojų žmonių sveikatai, ir jis atitinka minimalius mikrobiologinius bei cheminius standartus;
  • užtikrinti, kad vandentiekio vanduo ir vanduo iš talpyklos atitiktų standartus;
  • reguliariai stebėti vandenį nustatytose bandinių ėmimo vietose, siekiant užtikrinti, kad jis atitinka mikrobiologinių, cheminių ir indikatorinių parametrų vertes;
  • nedelsdamos atlikti tyrimą, jei nesilaikoma standartų, ir imtis reikalingų taisomųjų veiksmų;
  • uždrausti arba apriboti vandens tiekimą, jei manoma, kad jis potencialiai kelia pavojų žmonių sveikatai;
  • informuoti visuomenę apie įgyvendinamus taisomuosius veiksmus;
  • kas trejus metus paskelbti ataskaitą apie geriamojo vandens kokybę. Ši visuomenei skirta informacija yra siunčiama Europos Komisijai.
 • Komisija:
  • kas trejus metus paskelbia ataskaitą, kurioje apibendrinami nacionaliniai duomenys apie geriamojo vandens kokybę;
  • kas penkerius metus peržiūri mikrobiologinius, cheminius bei indikatorinius parametrus ir stebėsenos specifikacijas, atsižvelgdama į mokslo ir technologijų pažangą. Ji gali siūlyti pakoreguoti šiuos parametrus.
 • Direktyva netaikoma natūraliam mineraliniam vandeniui ir vandeniui, kuris yra laikomas medicininiu produktu.
 • ES šalys gali netaikyti šios direktyvos nuostatų privačioms, nekomercinėms vandens tiekimo sistemoms, kurios aprūpina vandeniu ne daugiau kaip 50 žmonių.
 • 2015 m. Komisija priėmė Direktyvą (ES) 2015/1787, kuria nustatomos naujos ES taisyklės, skirtos pagerinti geriamojo vandens stebėseną. Direktyva ES šalims suteikiama daugiau lankstumo sprendžiant, kaip geriamasis vanduo turi būti stebimas visoje ES.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1998 m. gruodžio 25 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2000 m. gruodžio 25 d.

SUSIJĘ POKYČIAI

 • 2014 m. pradžioje pirmąja Europos piliečių iniciatyva (EPI), prasidėjusia po kampanijos „Right2Water“, buvo reikalaujama ES teisės aktų, kurie garantuotų teisę į vandenį ir sanitarines paslaugas.
 • EPI yra numatyta Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalyje. Ji sudaro galimybę visuomenei reikalauti, kad Komisija imtųsi veiksmų savo atsakomybės srityse. Tam reikia, kad peticiją pasirašytų mažiausiai vienas milijonas žmonių iš bent septynių ES šalių.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Žmonėms vartoti skirtas vanduo: bet koks gamtinis ar paruoštas vanduo, skirtas gerti, virti, ruošti valgiui ar naudoti kitoms namų ūkio reikmėms. Jis gali būti tiekiamas iš vandentiekio, talpyklų, buteliais ar kitomis talpomis.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (OL L 330, 1998 12 5, p. 32–54)

Paskesni Direktyvos 98/83/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 20.02.2017

Top