EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Berno konvencija

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Konvencija dėl Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos

Sprendimas 82/72/EEB dėl Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencijos sudarymo

KOKS YRA KONVENCIJOS IR SPRENDIMO TIKSLAS?

 • 1979 m. rugsėjo 19 d. Berne priimta konvencija siekiama skatinti pasirašiusiųjų šalių bendradarbiavimą siekiant išsaugoti laukinę florą ir fauną bei jų natūralias buveines ir apsaugoti nykstančias migruojančias rūšis.
 • Sprendimu sudaromas susitarimas Europos ekonominės bendrijos (dabartinės ES) vardu.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • ES yra Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencijos susitariančioji šalis.
 • Laukinė flora ir fauna yra labai vertingas gamtos paveldas, kurį reikia išsaugoti ir perduoti ateities kartoms. Be nacionalinių apsaugos programų, konvencijos šalys mano, kad bendradarbiavimas turėtų būti užmegztas europiniu lygmeniu.
 • Šalys įsipareigoja:
  • vykdyti nacionalinę politiką laukinės floros, laukinės faunos ir natūralių buveinių apsaugos srityse;
  • įtraukti laukinės floros ir faunos išsaugojimą į nacionalinę planavimo, plėtros ir aplinkos politiką;
  • skatinti švietimą ir platinti informaciją, susijusią su būtinybe saugoti laukinę florą ir fauną bei jų gyvenamąją aplinką.
 • Šalys susitaria imtis tinkamų įstatyminių ir reglamentuotų priemonių, skirtų apsaugoti laukinės floros rūšis, išvardytas I priedėlyje (Griežtai saugomos floros rūšys). Konvencija draudžiama intensyviai skinti, rinkti, kirsti arba rauti tokius augalus.
 • Taip pat reikia imtis tinkamų įstatyminių ir reglamentuotų priemonių, skirtų apsaugoti laukinės faunos rūšis, išvardytas II priedėlyje (Griežtai saugomos faunos rūšys). Draudžiamas:
  • intensyvus gaudymas bet kokiu būdu, įsigijimas ir naikinimas;
  • intensyvus dauginimosi vietų ir poilsio plotų ardymas bei naikinimas;
  • intensyvus laukinių gyvūnų trikdymas, ypač dauginimosi, auginimo bei žiemojimo laikotarpiu;
  • intensyvus kiaušinių naikinimas ar rinkimas gamtoje arba jų laikymas;
  • įsigijimas ir vidaus prekyba šiais gyvūnais, gyvais bei negyvais, įskaitant iškamšas, jų dalimis ar produktais iš jų.
 • Bet koks laukinės faunos naudojimas, nurodytas III priedėlyje (Saugomos faunos rūšys), turi būti reglamentuojamas, kad populiacijoms nekiltų pavojus (laikinas ar vietinis naudojimo draudimas, transportavimo ar pardavimo reglamentavimas ir kt.). Šalims draudžiama naudoti visas neatrankines gaudymo ir naikinimo priemones, galinčias sukelti nykimą arba stiprų rūšių populiacijų trikdymą.
 • Konvencijoje pateikiamos kelios išimtys, kai minėtas priemones naudoti galima:
  • floros ir faunos globos interesais;
  • užkertant kelią dideliems nuostoliams žemės ūkio kultūroms, naminiams gyvuliams, miškams, žuvininkystei, vandenims, kitiems nuosavybės objektams;
  • žmonių sveikatos ir saugumo interesais, aviacijos saugumo ar kitų visuomenės prioritetų interesais;
  • mokymo ir švietimo, veisimo, populiacijos atkūrimo, taip pat gyvulininkystės tikslais;
  • leidžiant griežtai kontroliuojamomis sąlygomis atrankos būdu ir tam tikru kiekiu įsigyti, naudoti ar kitaip protingai eksploatuoti nedidelį kiekį kai kurių laukinių gyvūnų ir augalų.
 • Susitariančiosios šalys įsipareigoja koordinuoti savo pastangas saugant migruojančias rūšis, išvardytas II ir III priedėliuose, jei jų migracijos keliai kerta šių šalių teritoriją.
 • Įsteigiamas nuolatinis komitetas, atsakingas už šios konvencijos taikymo stebėseną.

ĮSIGALIOJIMO DATA

Berno konvencija įsigaliojo 1982 m. birželio 6 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Konvencija dėl Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos (OL L 38, 1982 2 10, p. 3–32)

1981 m. gruodžio 3 d. Tarybos sprendimas 82/72/EEB dėl Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos (Berno konvencija) (OL L 38, 1982 2 10, p. 1–2)

SUSIJĘS DOKUMENTAS

1998 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimas 98/746/EB dėl Nuolatinio Konvencijos Komiteto 17 posėdyje priimtų Berno konvencijos dėl Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos II ir III priedėlių pakeitimų patvirtinimo Bendrijos vardu (OL L 358, 1998 12 31, p. 114)

paskutinis atnaujinimas 15.05.2020

Top