Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Aiški valstybės įmonių apskaita

Go to the summaries’ table of contents

Aiški valstybės įmonių apskaita

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komisijos direktyva 2006/111/EB „Aiški valstybės įmonių apskaita“

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Direktyva siekiama užtikrinti finansinių santykių skaidrumą tarp Europos Sąjungos (ES) šalių ir valstybės įmonių, kad vyktų sąžininga konkurencija su privačiomis įmonėmis ir kad jos nebūtų diskriminuojamos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Konkrečiau, ES šalys turi užtikrinti bet kokių valstybės įmonėms teikiamų viešųjų lėšų skaidrumą, nurodyti, kaip tos lėšos yra panaudojamos, ir užtikrinti, kad tokių įmonių išlaidoms ir įplaukoms skirtos sąskaitos būtų aiškiai atskirtos.
  • Ši direktyva taikoma tokioms finansinių santykių sritims kaip kapitalo atsargos, subsidijos arba lengvatinės paskolos ir veiklos nuostolių kompensavimas*.
  • ES šalys turi užtikrinti, kad atitinkamų įmonių vidaus sąskaitos būtų atskirtos, atsižvelgiant į skirtingas veiklos rūšis, o visos išlaidos ir įplaukos būtų teisingai paskirstytos pagal tinkamus savikainos apskaitos principus.
  • Ši direktyva netaikoma tam tikriems finansiniams santykiams, pavyzdžiui, tarp ES šalių ir centrinių bankų arba valstybės įmonių, kai jie siejasi su paslaugomis, kurių teikimas negali turėti pakankamai didelės įtakos prekybai tarp ES šalių.
  • ES šalys turi užtikrinti, kad Europos Komisija galėtų naudotis atitinkama finansine informacija penkerius metus po to, kai viešosios lėšos buvo skirtos įmonei. Tačiau Komisija neturi atskleisti jokios informacijos, kuriai taikomas profesinės paslapties reikalavimas.
  • Gamybos sektorius turi pateikti šią informaciją Komisijai kasmet, įskaitant metinę ataskaitą ir metinę finansinę atskaitomybę.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Komisijos direktyva 2006/111/EB yra kodifikuota pirminio akto (Direktyvos 80/723/EEB) redakcija su vėlesniais pakeitimais. Ji taikoma nuo 2006 m. gruodžio 20 d. ES šalys pirminę direktyvą – Direktyvą 80/723/EEB – turėjo įtraukti į nacionalinę teisę iki 1981 m. gruodžio 31 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Nuostolių kompensavimas: apskaitos terminas, reiškiantis, kad patirtas nuostolis, siekiant panaikinti jo poveikį, yra sugretinamas su pelnu.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2006 m. lapkričio 16 d. Komisijos direktyva 2006/111/EB dėl finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybės įmonių skaidrumo ir dėl finansinio skaidrumo tam tikrose įmonėse (kodifikuota redakcija) (OL L 318, 2006 11 17, p. 17–25)

paskutinis atnaujinimas 14.11.2016

Top