EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Biotechnologiniai išradimai: teisinė apsauga

Biotechnologiniai išradimai: teisinė apsauga

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šia direktyva suderinama nacionalinė patentų teisė biotechnologinių išradimų srityje.

Joje nurodoma, kurie išradimai yra ir kurie nėra patentabilūs etiniu požiūriu.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Patentabiliais laikomi nauji, išradimo lygio ir turintys pramoninį pritaikomumą išradimai, jei jie susiję su produktu, kurį sudaro ar kurio sudėtyje yra biologinė medžiaga* arba procesai, kuriais biologinė medžiaga gaunama.
 • Nepatentabilūs išradimai yra:
  • augalų ir gyvūnų veislės;
  • iš esmės biologiniai augalų ir gyvūnų išvedimo procesai*;
  • žmogaus kūnas įvairiuose jo formavimosi ir raidos etapuose.
 • Tačiau iš žmogaus kūno išskirtas ar techninio proceso metu gautas elementas gali būti patentuojamas.
 • Nepatentabiliais laikomi tokie išradimai, kurių komercinis panaudojimas prieštarautų viešajai tvarkai ar moralei. Visų pirma nepatentabilūs yra:
  • žmonių klonavimo būdai;
  • žmogaus lytinių ląstelių genetinės linijos tapatumo modifikavimo būdai;
  • žmonių embrionų panaudojimas pramoniniais ar komerciniais tikslais;
  • genetinio gyvūnų tapatumo modifikavimo būdai, kurie gali jiems sukelti kančių.
 • Patentu teikiama apsauga taip pat apima bet kurią biologinę medžiagą, gautą iš originalios biologinės medžiagos.
 • Kai selekcininkas negali pasinaudoti augalo veisle nepažeisdamas patento, jis už deramą atlyginimą gali prašyti priverstinės licencijos dėl neišimtinės teisės naudotis išradimu.
 • Mokslo etikos ir naujų technologijų Europos grupė vertina visus biotechnologijos etikos aspektus.

2012 m. Europos Komisija įsteigė ekspertų grupę, kuri nagrinėja patentų teisės biotechnologijos ir genetinės inžinerijos srityje techninę raidą bei reikšmę. Grupė padeda Komisijai teikdama ataskaitas pagal Direktyvą 98/44/EB.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1998 m. liepos 30 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2000 m. liepos 30 d. Dabar šios taisyklės yra perkeltos į visų ES šalių teisę.

KONTEKSTAS

Biotechnologinių išradimų apsauga

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Biologinė medžiaga – bet kuri medžiaga, turinti genetinės informacijos ir sugebanti daugintis arba būti dauginama biologinėje sistemoje.

* Biologinis procesas: augalų ir gyvūnų išvedimo procesas yra iš esmės biologinis, jeigu jį sudaro tik natūralūs reiškiniai, kaip kryžminimas ar selekcija.

DOKUMENTAS

1998 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos (OL L 213, 1998 7 30, p. 13–21)

paskutinis atnaujinimas 21.03.2016

Top