EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europos ekonominių interesų grupės

Europos ekonominių interesų grupės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EEB) Nr. 2137/85 dėl Europos ekonominių interesų grupių

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

  • Reglamentu pristatoma ES teisinė priemonė – Europos ekonominių interesų grupė (EEIG), kuria siekiama sumažinti teisinius, finansinius ir psichologinius sunkumus, kylančius bendradarbiaujant skirtingose valstybėse veikiantiems fiziniams asmenims, bendrovėms, firmoms ir kitoms įstaigoms.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

EEIG turi būti steigiama laikantis toliau nurodytų taisyklių.

Tikslas

Grupės tikslas – padėti savo nariams vykdyti ekonominę veiklą arba ją plėsti, sutelkiant išteklius, veiklą arba įgūdžius. Taip siekiama, kad narių rezultatai būtų geresni nei veikiant atskirai.

Sudarymas

  • EEIG gali įsteigti bendrovės, firmos ir kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja viešoji arba privatinė teisė, kurie yra įsteigti pagal ES šalies teisę ir kurių registruota buveinė yra ES teritorijoje. Jas taip pat gali įsteigti fiziniai asmenys, užsiimantys pramonine, komercine, amatų arba žemės ūkio veikla, arba teikiantys ES profesines ar kitas paslaugas.
  • EEIG turi turėti bent du narius iš skirtingų ES šalių.
  • EEIG steigimo sutartyje turi būti nurodytas grupės pavadinimas, oficialus adresas ir tikslai, kiekvieno grupės nario pavardė (pavadinimas), registracijos numeris bei vieta (jei yra) ir grupės veiklos laikotarpis, jeigu jis yra ribotas. Sutartis turi būti įregistruota kiekvienos ES šalies nustatytame registre. Tokia registracija suteikia EEIG visišką veiksnumą visoje ES.
  • EEIG negali siekti jokių viešųjų investicijų.
  • EEIG įsteigimui kapitalas nebūtinas. Nariai gali naudoti alternatyvias finansavimo priemones.

Darbuotojai

EEIG negali samdyti daugiau nei 500 darbuotojų.

Steigimo ir likvidavimo paskelbimas

Pranešimas apie grupės įsteigimą arba likvidavimą turi būti paskelbtas Oficialiajame leidinyje.

Oficialus adresas

Grupės oficialus adresas turi būti ES teritorijoje. Ji gali perkelti savo adresą iš vienos ES šalies į kitą tam tikromis sąlygomis.

Balsavimo teisės ir organai

Kiekvienas EEIG narys turi vieną balsą, tačiau grupės steigimo sutartyje tam tikriems nariams gali būti suteiktas daugiau nei vienas balsas su sąlyga, kad nė vienas narys neturėtų balsų daugumos. Reglamente išvardijami sprendimai, kurie turi būti priimami vieningai.

EEIG turi turėti bent du organus:

  • narių susirinkimą ir
  • vadovą ar vadovus.

Vadovai atstovauja EEIG ir ją įpareigoja prieš trečiuosius asmenis, net jeigu tie veiksmai neatitinka grupės tikslų.

Pelnas

Grupės tikslas nėra pelno siekimas sau. EEIG pelnas laikomas jos narių pelnu ir jiems paskirstomas grupės steigimo sutartyje nustatytomis dalimis, o jeigu tokios dalys sutartyje nenustatytos – lygiomis dalimis. EEIG pelnas arba nuostoliai apmokestinami tik tuomet, kai jie paskirstomi grupės nariams.

Neribota bendroji ir individualioji atsakomybė

Kiekvienas EEIG narys prisiima neribotą bendrąją ir individualiąją atsakomybę už grupės skolas kaip atsvarą sutarčių sudarymo laisvei, kuri yra EEIG pagrindas, ir faktui, kad nariams nereikia pateikti minimalaus kapitalo.

KONTEKSTAS

Šis reglamentas atitinka poreikį, kad visoje ES harmoningai plėtotųsi ekonominė veikla ir būtų sukurta bendroji rinka, kurioje būtų sudarytos panašios sąlygos kaip nacionalinėje rinkoje.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1985 m. liepos 25 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2137/85 dėl Europos ekonominių interesų grupių (EEIG) (OL L 199, 1985 7 31, p. 1–9)

paskutinis atnaujinimas 20.06.2016

Top