Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tarptinklinio ryšio mokesčiai Europos Sąjungoje

Tarptinklinio ryšio mokesčiai Europos Sąjungoje

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus ES

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Šiuo reglamentu siekiama panaikinti tarptinklinius mokesčius keliaujant ES. Tai reiškia, kad ES piliečiai, keliaujantys ES viduje, gali savo mobiliaisiais telefonais skambinti, siųsti tekstines žinutes ir prisijungti prie interneto už tą pačią kainą, kaip ir savo šalyje.
 • Juo taip pat nustatomos apsaugos priemonės, skirtos užtikrinti, kad judriojo ryšio operatoriai būtų apsaugoti nuo piktnaudžiavimo ir galėtų laikytis naujų tarptinklinio ryšio taisyklių nedidindami kainų savo šalyje.
 • Nuo 2017 m. birželio 15 d. Reglamentu (ES) 2017/920 iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 531/2012. Juo nustatomos taisyklės, kuriomis ribojama, kiek judriojo ryšio operatoriai gali apmokestinti vienas kitą už tarptinklinį ryšį (pvz., didmeninę tarptinklinio ryšio prieigą) ES.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Skambučių, žinučių ir duomenų išlaidos, patirtos keliaujant kitoje ES šalyje, yra išskaičiuojamos iš naudotojo paslaugų plano savojoje šalyje.
 • Operatoriai neprivalo teikti tarptinklinių paslaugų, tačiau, jeigu tą daro, privalo laikytis „tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis“ principo ir naudotojams taikyti tik jų šalies kainas.
 • Šiuo reglamentu nesiekiama leisti „nuolat naudotis tarptinkliniu ryšiu“, kai kitos ES šalies abonento atpažinimo modulio (SIM) kortelė naudojama nuolat.
  • Operatoriai gali nustatyti, ar šiuo principu piktnaudžiaujama, išanalizuodami keturių mėnesių duomenis apie tarptinklinį ryšį, vietinius skambučius ir judriojo ryšio paslaugų naudojimą.
  • Jeigu klientas didžiąją laiko dalį praleidžia užsienyje ir ten savo mobiliuoju telefonu naudojasi ilgiau nei savo šalyje, operatorius gali paprašyti kliento paaiškinti esamą situaciją per 14 dienų.
  • Šis patikrinimas skirtas tiems, kurie ilgesnį laiką gyvena užsienyje, o ne tiems, kurie reguliariai prisijungia prie savo nacionalinio tinklo, pavyzdžiui, pasienio darbuotojams.
 • Jeigu naudotojas nebegyvena šalyje, kurioje išduota SIM kortelė, operatorius gali taikyti papildomą mokestį:
  • ne daugiau kaip 0,032 euro už kiekvieną balso pašto žinutės minutę;
  • ne daugiau kaip 0,01 euro už žinučių paslaugą (SMS);
  • ne daugiau kaip 7,70 euro už vieną duomenų gigabaitą nuo 2017 m. birželio 15 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. Po to kiekvienų metų sausio 1 d. ši suma mažinama: iki 6 eurų 2018 m., 4,50 euro 2019 m., 3,50 euro 2020 m., 3 eurų 2021 m. ir 2,50 euro 2022 m.
 • Savojoje šalyje teikiamų „atvirųjų duomenų paketų“ (t. y. neribotų duomenų arba duomenų už labai mažą vieneto kainą) atveju, operatorius gali taikyti tarptinklinio ryšio be papildomo mokesčio ribą. Ši riba turi viršyti ribą, pagrįstą paketo kaina savojoje šalyje. Ji turi būti pakankamai aukšta, kad apimtų daugumos klientų tarptinklinio ryšio poreikius. Viršijus šią ribą, klientas gali toliau naudotis duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugomis už pirmiau nurodytą papildomą mokestį.
 • Nacionalinė reguliavimo institucija gali leisti netaikyti „tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis“ principo, jeigu operatorius gali įrodyti, kad jis negali teikti „tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis“ nepakeldamas kainų savo šalyje.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2012 m. liepos 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje (nauja redakcija) (OL L 172, 2012 6 30, p. 10–35)

Vėlesni Reglamento (ES) Nr. 531/2012 pakeitimai buvo įtraukti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2016 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2286, kuriuo nustatomos išsamios sąžiningo naudojimo taisyklių taikymo, papildomų mažmeninių tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimo tvarumo vertinimo metodikos taikymo ir prašymo, kurį to vertinimo tikslu turi pateikti tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas, teikimo taisyklės (OL L 344, 2016 12 17, p. 46–62)

2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2120, kuriuo nustatomos priemonės, susijusios su atvira interneto prieiga, ir kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, ir Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Sąjungoje (OL L 310, 2015 11 26, p. 1–18)

paskutinis atnaujinimas 08.02.2018

Top