EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uosto įrenginiai laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams

This summary has been archived and will not be updated. See 'Uosto priėmimo įrenginiai laivų atliekoms, įskaitant krovinių likučius' for an updated information about the subject.

Uosto įrenginiai laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva gerinamas uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir laivų krovinių likučiams, prieinamumas ir naudojimas.

Ja taip pat nustatoma įgyvendinimo tvarka, įskaitant patikrinimų ir keitimosi informacija sistemą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva taikoma:

 • visiems laivams, nepriklausomai nuo jų vėliavos, užsukantiems į ES šalies uostą, išskyrus visus karo laivus ar kitus laivus, kurie šiuo metu priklauso valstybei arba kuriuos ji eksploatuoja nekomerciniais tikslais;
 • visiems ES šalių uostams, į kuriuos paprastai užsuka laivai.

ES šalys privalo užtikrinti, kad uosto priėmimo įrenginiai:

 • patenkintų uostu besinaudojančių laivų reikmes ir negaišintų jais besinaudojančių laivų;
 • atitiktų uosto dydį ir į uostą užsukančių laivų kategorijas, nes didesniuose uostuose dažniausiai būna intensyvesnis eismas ir didesni laivai.

Atliekų priėmimas ir tvarkymas

Kiekvienas uostas privalo turėti atliekų priėmimo ir tvarkymo planą, kurį tvirtina ir vertina atitinkama ES šalis. Planai iš naujo tvirtinami kas trejus metus.

Pranešimas

Į ES esantį uostą plaukiančio laivo (išskyrus žvejybos arba pramoginius laivus, kuriais leidžiama plaukti ne daugiau kaip 12 keleivių) kapitonas turi pranešti tam tikrą informaciją, visų pirma:

 • datą ir paskutinį uostą, į kurį buvo pristatytos laive susidariusios atliekos;
 • pristatomų ir (arba) laive paliekamų atliekų ir likučių tipą bei kiekį, taip pat didžiausios talpos dalį.

Pristatymas

Prieš išplaukiant iš ES uosto laivuose susidarančias atliekas reikia pristatyti uosto priėmimo institucijai, nebent kapitonas gali įrodyti, kad laive esanti atliekoms skirta talpykla yra pakankama iki pristatymo uosto. Tačiau tokiu atveju ES šalis gali reikalauti, kad prieš išplaukdami iš uosto laivai pristatytų savo atliekas, jei ji turi pakankamai pagrindo manyti, kad:

 • numatomame pristatymo uoste tinkami įrenginiai neprieinami arba
 • tas uostas nežinomas
 • ir dėl to yra pavojus, jog atliekos gali būti išmestos į jūrą.

Patikrinimai

Nustatytas reikalavimas, kad tikrinama ne mažiau kaip 25 % visų ES uoste eksploatuojamų laivų. ES šalys turi skirti ypatingą dėmesį laivams, kurie:

 • nesilaikė pranešimo reikalavimo;
 • įtariama, kad nepristatė savo atliekų pagal direktyvos nuostatas.

Atliekų mokestis

Uostai gali sukurti išlaidų padengimo sistemas, kuriomis būtų skatinama pristatyti atliekas sausumoje ir atgrasoma nuo jų išmetimo į jūrą. Visi į ES uostą užsukantys laivai, nepaisant to, ar jie naudojasi įrenginiais, turi didžia dalimi prisidėti padengiant išlaidas (Europos Komisija yra nustačiusi 30 % dalį). Mokestis gali skirtis, priklausomai nuo laivo kategorijos, tipo ir dydžio. Mokestį galima sumažinti, jeigu laivo vadyba pagal aplinkos apsaugos reikalavimą, jo konstrukcija, įranga ir eksploatavimas yra tokie, kad laivo kapitonas gali įrodyti, kad laive susidaro mažesni atliekų kiekiai.

Įgyvendinimas

2015 m. Komisijos paskelbtoje galutinėje direktyvos įgyvendinimo įvertinimo ataskaitoje nustatyta, kad direktyvos įgyvendinimas buvo iš dalies veiksmingas, efektyvus ir nuoseklus. Joje taip pat nustatytos problemos, kurias būtų galima išspręsti peržiūrint direktyvą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2000 m. gruodžio 28 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2002 m. gruodžio 28 d.

KONTEKSTAS

Jūros aplinkos apsaugą galima sustiprinti mažinant laivuose susidarančių atliekų ir krovinių likučių išmetimą į jūrą.

DOKUMENTAS

2000 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams (OL L 332, 2000 12 28, p. 81–90)

Paskesni Direktyvos 2000/59/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 24.02.2016

Top