EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Antžeminių paslaugų teikimas Bendrijos oro uostose

Antžeminių paslaugų teikimas Bendrijos oro uostose

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 96/67/EB dėl patekimo į Bendrijos oro uostuose teikiamų antžeminių paslaugų rinką

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Antžeminės paslaugos* Europos Sąjungos (ES) oro uostuose, kuriuose suteikiama prieiga, apima paslaugas, kurios oro transporto bendrovėms leidžia vykdyti oro transporto veiklą (riedėjimo valdymas, valymas, degalų papildymas, bagažo paslaugos ir pan.).

Ši direktyva taikoma visiems ES oro uostams, kuriuose vykdomi komerciniai skrydžiai ir kuriuose per metus vežama ne mažiau kaip du milijonai keleivių arba 50 000 tonų krovinių.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Oro uostą valdanti institucija*, oro uosto naudotojas* arba antžeminių paslaugų teikėjas*, prižiūrint paskirtam auditoriui, turi visiškai atskirti savo antžeminių paslaugų sąskaitas pagal nuo kitų savo veiklos sąskaitų.

Tuo pat metu ES šalis:

  • turi kiekviename atitinkamame oro uoste įkurti oro uosto naudotojų atstovų komitetą, kuris atstovautų naudotojų interesams;
  • gali reikalauti, kad antžeminių paslaugų teikėjai būtų įsisteigę ES, ir riboti, kiek paslaugų teikėjų išduodamas leidimas teikti tokių kategorijų antžemines paslaugas kaip bagažo tvarkymas, orlaivio stovėjimo vietoje teikiamos paslaugos, degalų ir tepalų tiekimas, krovinių ir pašto tvarkymas;
  • gali sumažinti iki dviejų naudotojų, galinčių sau teikti antžemines paslaugas, tokias kaip bagažo tvarkymas, orlaivio stovėjimo vietoje teikiamos paslaugos, degalų ir tepalų tiekimas, krovinių ir pašto tvarkymas;
  • gali naudotis išimtimis (ribotos trukmės), kai oro uoste dėl turimos erdvės ar pajėgumų apribojimų neįmanoma atverti rinkos ir (arba) vykdyti saviteikos;
  • tam tikromis sąlygomis gali nustatyti vienai institucijai teisę valdyti centralizuotą infrastruktūrą, kurios negalima išskirstyti ar dubliuoti dėl išlaidų. Tuo pat metu, laikydamosi tam tikrų sąlygų, ES šalys oro uostams gali suteikti išimtis, kai dėl specifinių apribojimų neįmanoma atverti rinkos ir (arba) įgyvendinti saviteikos tiek, kiek numatyta direktyvoje;
  • gali įpareigoti oro uoste pasirinktą paslaugų teikėją vykdyti veiklą ir salose, kurios jos teritorijai;
  • gali nustatyti, kad antžeminių paslaugų teikėjas gali vykdyti veiklą tik gavęs patvirtinimą iš valdžios institucijos, kuri nepriklauso nuo oro uosto, siekiant užtikrinti saugą, saugumą, aplinkos apsaugą ir socialinių teisės aktų laikymąsi;
  • turi imtis būtinų priemonių, skirtų užtikrinti, kad antžeminių paslaugų teikėjai ir pageidaujantys patys sau teikti paslaugas oro uosto naudotojai galėtų patekti į oro uosto įrenginius. Jeigu už patekimą į oro uosto įrenginius imamas mokestis, jis nustatomas pagal atitinkamus, objektyvius, aiškius ir nediskriminacinius kriterijus;
  • atsižvelgdama į kitas ES teisės nuostatas gali patvirtinti būtinas priemones, kad užtikrintų darbuotojų teisių apsaugą ir aplinkos apsaugą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1996 m. lapkričio 14 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo teisę ne vėliau kaip 1997 m. spalio 25 d.

KONTEKSTAS

Šioje direktyvoje buvo numatytas laipsniškas įgyvendinimo grafikas, atsižvelgiant į tai, ar paslaugas teikia patys oro uosto naudotojai ar trečiosios šalys. Nuo 2001 m. sausio 1 d. ši direktyva taikoma visiems oro uostams, kurie yra ES šalies teritorijoje ir kuriuose per metus vežama ne mažiau kaip du milijonai keleivių arba 50 000 tonų krovinių.

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Antžeminės paslaugos: apima įvairias paslaugas, kurių oro transporto bendrovėms reikia, kad jos galėtų vykdyti skrydžius. Tarp šių paslaugų yra techninė priežiūra, degalų tiekimas ir krovinių tvarkymas. Antžeminės paslaugos taip pat apima tokias paslaugas kaip keleivių registracija, maitinimas, bagažo tvarkymas ir transportavimas pačiame oro uoste.
Oro uostą valdanti institucija: institucija, atsakinga už oro uosto infrastruktūros valdymą bei tvarkymą ir skirtingų operatorių veiklos priežiūrą bei derinimą.
Oro uosto naudotojas: fizinis arba juridinis asmuo, atsakingas už keleivių, pašto ar krovinių vežimą.
Antžeminių paslaugų teikėjas: fizinis arba juridinis asmuo, trečiosioms šalims teikiantis vienos arba daugiau kategorijų antžemines paslaugas.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1996 m. spalio 15 d. Tarybos direktyva 96/67/EB dėl patekimo į Bendrijos oro uostuose teikiamų antžeminių paslaugų rinką (OL L 272, 1996 10 25, p. 36–45)

Vėlesni Tarybos direktyvos 96/67/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 28.02.2020

Top