EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kelių eismo saugumas: vairuotojo pažymėjimai

Kelių eismo saugumas: vairuotojo pažymėjimai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šia direktyva:

 • mažinamos galimybės sukčiauti. Naujasis vairuotojo pažymėjimas turi mikroschemą, kurioje saugoma ant kortelės esanti informacija. Nustatoma, kad automobiliui ir motociklui vairuoti skirti vairuotojo pažymėjimai galioja 10–15 metų, taip sudarant galimybę reguliariai atnaujinti informaciją apie apsaugos funkcijas ir savininkus. Taip pat sukuriamas naujas elektroninis tinklas, kuriuo siekiama palengvinti nacionalinių institucijų bendravimą tikrinant vairuotojo pažymėjimus;
 • padedama gerinti kelių eismo saugumą. Nustatoma nauja vairuotojo pažymėjimo kategorija, skirta mopedams, ir reikalaujama iš anksto išlaikyti teorijos egzaminą bei nuosekliai pereiti prie sunkesnių motociklų. Taip pat nustatomi egzaminavimo reikalavimai. Profesionalūs vairuotojai turi atlikti medicininę apžiūrą kas penkerius metus. Nustatomi reikalavimai ir dėl vairavimo egzaminuotojų kvalifikacijos bei mokymo.

Vairuotojo pažymėjimų tarpusavio pripažinimas

ES šalyse išduoti vairuotojo pažymėjimai yra tarpusavyje pripažįstami. Yra šios vairuotojo pažymėjimo kategorijos:

 • AM kategorija: dviratės ar triratės transporto priemonės, kurių didžiausias projektinis greitis neviršija 45 km/h;
 • A1 kategorija: lengvieji motociklai, kurių cilindro darbinis tūris ne didesnis kaip 125 cm3, o galia neviršija 11 kW;
 • A2 kategorija: motociklai, kurių galia ne didesnė kaip 35 kW;
 • A kategorija: sunkieji motociklai be jokių galios apribojimų;
 • B kategorija: keleivinės transporto priemonės, kurių leidžiama maksimali masė neviršija 3 500 kg ir kurios skirtos ir suprojektuotos vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius;
 • BE kategorija: B kategorijos transporto priemonės su sunkiąja priekaba, kurios maksimali masė yra ne didesnė kaip 3 500 kg;
 • B1 kategorija (neprivaloma): keturračiai motociklai;
 • C1 kategorija: krovininės transporto priemonės, kurių maksimali masė yra 3 500–7 500 kg ir kurios skirtos ir suprojektuotos vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius;
 • C1E kategorija: C1 arba B kategorijos transporto priemonės su sunkiąja priekaba, jei leistina junginio masė ne didesnė kaip 12 000 kg;
 • C kategorija: krovininės transporto priemonės, kurių maksimali masė yra 3 500 kg ir kurios skirtos ir suprojektuotos vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius;
 • CE kategorija: C kategorijos transporto priemonės su sunkiąja priekaba;
 • D1 kategorija: transporto priemonės, kurios skirtos ir suprojektuotos vežti ne daugiau kaip 16 keleivių ir kurios ne ilgesnės kaip 8 metrai;
 • D1E kategorija: D1 kategorijos transporto priemonės su sunkiąja priekaba;
 • D kategorija: transporto priemonės, kurios skirtos ir suprojektuotos vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius;
 • DE kategorija: D kategorijos transporto priemonės su sunkiąja priekaba;
 • lengvosios priekabos, kurių maksimali masė yra iki 750 kg, gali tempti B, C1, C, D1 ir D kategorijos transporto priemonės.

Šių kategorijų ir kategorijų, nurodytų vairuotojo pažymėjimuose, kurie išduoti ES šalyse prieš įsigaliojant šiai direktyvai, lentelė yra pateikiama Sprendime (ES) 2016/1945.

Vairuotojo pažymėjimų išdavimo sąlygos

 • Vairuotojo pažymėjimuose turi būti nurodytos sąlygos, kurioms esant vairuotojui leidžiama vairuoti. Jei leidžiama vairuoti tik tam tikrų tipų ar specialiai pritaikytas transporto priemones, vairuotojo pažymėjime turi būti nurodytas atitinkamas kodas.
 • Vairuotojo pažymėjimai išduodami laikantis šių sąlygų:
  • C1, C, D1 ir D kategorijų pažymėjimai išduodami tik vairuotojams, jau turintiems teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
  • BE, C1E, CE, D1E ir DE kategorijos pažymėjimai išduodami tik vairuotojams, jau turintiems teisę vairuoti atitinkamai B, C1, C, D1 ir D kategorijų transporto priemones.
 • Nustatytas minimalus amžius gauti vairuotojo pažymėjimą yra:
  • 16 metų AM, A1 (lengvieji motociklai) ir B1 (motoriniai triračiai ir keturračiai) kategorijoms;
  • 18 metų A2, B, BE ir C1 kategorijoms;
  • 21 metai C, CE, D1 ir D1E kategorijoms;
  • 24 metai D ir DE kategorijoms.
 • Tam tikroms kategorijoms ES šalys gali padidinti arba sumažinti minimalų amžių, laikydamosi tam nustatytų ribų.
 • ES šalys privalo užtikrinti, kad kandidatai vairuotojo pažymėjimui gauti turėtų žinių bei įgūdžių ir pademonstruotų transporto priemonei vairuoti reikalingą elgseną. Egzaminą, įvestą siekiant šio tikslo, turi sudaryti:
  • teorijos egzaminas;
  • įgūdžių bei elgsenos patikrinimo egzaminas.

Vairavimo egzaminuotojai

 • Egzaminuotojai turi turėti būtiniausias kompetencijas, reikalingas įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminui.
 • Jiems taikomos kokybės užtikrinimo priemonės, ir jie turi lankyti periodinius mokymo kursus.

Daliniai pakeitimai dėl COVID-19 pandemijos protrūkio

 • Kadangi dėl COVID-19 protrūkio, kuris kai kuriose ES šalyse prasidėjo 2020 m. vasario 1 d., nulemtų ypatingų aplinkybių iškilo sunkumų atnaujinti tam tikrus vairuotojo pažymėjimus, Reglamentu (ES) 2020/698 pratęsiamas tam tikrų vairuotojo pažymėjimų galiojimas septynių mėnesių laikotarpiui nuo jų galiojimo pabaigos datos, kad būtų užtikrintas judumo keliuose tęstinumas.
 • Jei ES šalis mano, jog tikėtina, kad vairuotojo pažymėjimų atnaujinimas išliks sudėtingas po 2020 m. rugpjūčio 31 d. dėl su COVID-19 susijusių priemonių, ji turi ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 1 d. pateikti Komisijai pagrįstą prašymą pratęsti atitinkamus laikotarpius.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2007 m. sausio 19 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo teisę ne vėliau kaip 2011 m. sausio 19 d. Direktyvoje nustatytos taisyklės taikomos nuo 2013 m. sausio 19 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (nauja redakcija) (OL L 403, 2006 12 30, p. 18–60)

Vėlesni Direktyvos 2006/126/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/698, kuriuo atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį nustatomos konkrečios laikinosios priemonės dėl tam tikrų pažymėjimų, licencijų bei leidimų atnaujinimo arba pratęsimo ir tam tikrų periodinių patikrinimų ir kvalifikacijos kėlimo kursų atidėjimo tam tikrose transporto teisės aktais reglamentuojamose srityse (OL L 165, 2020 5 27, p. 10–24)

2016 m. spalio 14 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/1945 dėl vairuotojo pažymėjimų kategorijų atitikmenų (OL L 302, 2016 11 9, p. 62–162)

2014 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 575/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 383/2012, kuriuo nustatomi lustinių vairuotojo pažymėjimų techniniai reikalavimai (OL L 159, 2014 5 28, p. 47–49)

2012 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 383/2012, kuriuo nustatomi lustinių vairuotojo pažymėjimų techniniai reikalavimai (OL L 120, 2012 5 5, p. 1–11)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 22.09.2020

Top