EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Taisyklės dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių

This summary has been archived and will not be updated. See 'Aiškių viešųjų sutarčių taisyklių nustatymas' for an updated information about the subject.

Taisyklės dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių

Šiuo įstatymu siekiama užtikrinti viešųjų pirkimų atvirą rinką bei taisyklių dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sąžiningą taikymą.

SANTRAUKA

Direktyvoje 2004/18/EB nustatytos Europos Sąjungos (ES) taisyklės dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių. Ja siekiama užtikrinti, kad viešieji pirkimai būtų vykdomi sąžiningai ir būtų atviri dalyviams iš bet kurios ES šalies.

Taikymo sritis

Įstatymas taikomas daugeliui viešojo pirkimo sutarčių išskyrus viešąsias paslaugas (vandens, transporto, energetikos ir pašto paslaugos), telekomunikacijoms, paslaugų koncesijoms (kaip antai esamos automobilių stovėjimo aikštelės eksploatavimas) ir tam tikroms sutartims gynybos ir saugumo srityje.

4 procedūrų rūšys

 • atvira: bet kuris subjektas gali pateikti pasiūlymą;
 • ribota: bet kuris subjektas gali prašyti leisti jam dalyvauti , o perkančioji organizacija nusprendžia, kuriuos subjektus pakviesti pateikti pasiūlymą;
 • derybų: kai perkančiosios organizacijos tiesiogiai derasi dėl sutarties sąlygų;
 • ypač sudėtingų sutarčių atveju, kai perkantysis subjektas tariasi su pasirinktais kandidatais dėl reikalavimų ir sprendimų (žinoma kaip „konkurencinis dialogas“).

Skaidrumas

Tai užtikrinama skelbiant apie viešojo pirkimo sutartis ES Oficialiajame leidinyje ir TED duomenų bazėje, taip pat nacionaliniu mastu. Visuose leidiniuose turi būti identiška informacija, kad pirmenybė nebūtų teikiama jokiam konkurso dalyviui. Juose pateikiama informacija apima:

 • pasiūlymų priėmimo terminus,
 • kalbą (-as), kuria pateikiami pasiūlymai,
 • sutarties sudarymo kriterijus ir jų lyginamąjį svorį,
 • sertifikatus / dokumentus pridedamus prie pasiūlymų, kad būtų galima įvertinti kandidato tinkamumą vykdyti sutartį.

Sutarties skyrimas

Skiriant sutartį atsižvelgiama į:

 • ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą (remiantis tokiais kriterijais kaip kokybė, kaina, techninis pranašumas, garantinis aptarnavimas); arba
 • žemiausią kainą.

Verčių ribos

Taikoma visoms viešojo pirkimo sutartims, kurių vertė didesnė už tam tikrą ribą. Verčių ribos skaičiuojamos kas dveji metai.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. pagrindinės verčių ribosdėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių, iš dalies pakeistos Reglamentu (ES) Nr. 1336/2013, yra šios:

Centrinės valdžios institucijos

 • darbų pirkimo sutartys, darbų koncesijos, dotuojamos darbų pirkimo sutartys – 5 186 000 EUR;
 • visi projektų konkursai (pavyzdžiui, dėl architektūros planų), visos perkančiosios organizacijos dotuojamos paslaugų sutartys ir visos paslaugų sutartys nurodytos II A priede (išskyrus mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugas ir tam tikras telekomunikacijų paslaugas) – 134 000EUR;
 • visos sutartys dėl paslaugų, išvardytų II B priede ir dėl mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugų bei tam tikrų telekomunikacijų paslaugų – 207 000 EUR;
 • visos paslaugų pirkimo sutartys, kurias sudaro centrinės valdžios institucijos, neveikiančios gynybos srityje EUR.134 000 EUR.

Paslaugų pirkimo sutartys, kurias sudaro centrinės vyriausybės institucijos, veikiančios gynybos srityjeEUREUR: i) dėl gaminių, išvardytų V priede – 134 000EUREUR ; ii) dėl kitų gaminių – 207 000EUR .

Subcentrinės perkančiosios organizacijos

 • darbų pirkimo sutartys, darbų koncesijos, dotuojamos darbų pirkimo sutartys – 5 186 000 EUR;
 • visos paslaugų pirkimo sutartys, visi projektų konkursai, dotuojamos paslaugų pirkimo sutartys, visos prekių pirkimo sutartys – 207 000 EUR.

Direktyva 2004/18/EB galioja iki 2016 4 18. Po to ją pakeis tą dieną įsigaliojanti naujoji direktyva (Direktyva 2014/24/ES).

DOKUMENTAS

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, 2004 4 30, p. 114–240)

Paskesni Reglamento (EB) 2004/18/EB daliniai pakeitimai ir ištaisymai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB dėl viešųjų pirkimų tvarkos vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srityse koordinavimo (OL L 134, 2004 4 30, p. 1–113)

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OJ L 94, 2014 3 28, p. 65–242)

paskutinis atnaujinimas 30.09.2015

Top