EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bendras viešųjų pirkimų žodynas

Bendras viešųjų pirkimų žodynas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ)

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

 • Sudarant bendrą klasifikavimo sistemą, skirtą viešiesiems pirkimams, šiuo reglamentu siekiama standartizuoti terminus, kuriuos vartoja susitariančiosios institucijos ir subjektai sutarties dalykui apibūdinti.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Šiuo reglamentu sudaroma bendra klasifikavimo sistema – bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ). Šis klasifikavimas turi apimti prekių, darbų ir paslaugų sutarčių charakteristikas. Standartizavus nuorodas, kurias naudoja susitariančiosios organizacijos, apibūdindamos savo sutarčių objektą, naudojant BVPŽ pagerėja viešųjų pirkimų, kuriems taikomos ES direktyvos, skaidrumas.
 • Naudojant BVPŽ, potencialiems rangovams, kaip antai įmonėms, lengviau rasti verslo galimybių ir sumažėja klaidų rizika verčiant pranešimus, nes BVPŽ yra prieinamas visomis oficialiomis ES kalbomis.
 • Prie kiekvieno skaitmeninio kodo BVPŽ prideda sutarties objekto aprašymą, kuris turi versiją kiekviena iš oficialiųjų ES kalbų. BVPŽ sudaro:
  • pagrindinis žodynas, paremtas medžio struktūra, apimančia skaitmeninių kodų seką, sudarytą iš aštuonių skaitmenų ir devintojo skaitmens, skirto patikrinti ankstesnius skaitmenis;
  • papildomas žodynas, išplečiantis sutarties objekto aprašymą, pridedant papildomos informacijos apie sutarties objekto pobūdį ar paskirtį.
 • BVPŽ kodų ir BVPŽ ir kitų nomenklatūrų atitikties lentelių sąrašą galima rasti interneto svetainėje: SIMAP „Informacija apie Europos Sąjungos viešuosius pirkimus“.
 • Dabartinis BVPŽ tapo patogesnis naudoti, mažiau dėmesio skiriama medžiagoms, o daugiau – produktams. Be to, buvo racionalizuota BVPŽ hierarchija.
 • TED svetainė užtikrina, kad pranešimai apie viešųjų pirkimų konkursus, kuriems taikomos ES direktyvos, bus skelbiami Oficialiojo leidinio S serijoje. Nuo 2003 m. TED naudojo BVPŽ kodus, kurie tapo privalomi priėmus Direktyvas 2004/17/EB) ir 2004/18/EB (vėliau atitinkamai panaikintas Direktyvomis 2014/25/ES ir 2014/24/ES).

DOKUMENTAS

2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) (OL L 340, 2002 12 16, p. 1-562)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 2195/2002 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2003 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2151/2003, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) (OL L 329, 2003 12 17, p. 1–270). Žr. konsoliduotą versiją.

2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 451/2008, nustatantis naują statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93 (OL L 145, 2008 6 4, p. 65–226). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 15.02.2016

Top