Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Viešojo pirkimo ir koncesijos sutarčių sudarymo peržiūros procedūros

Go to the summaries’ table of contents

Viešojo pirkimo ir koncesijos sutarčių sudarymo peržiūros procedūros

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl peržiūros procedūrų taikymo sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Vadovaujantis šia direktyva ES šalys privalo užtikrinti, kad dėl viešojo pirkimo ir koncesijos sutarčių sudarymo priimti sprendimai ir su tuo susiję preliminarūs procedūriniai sprendimai galėtų būti veiksmingai ir kaip galima greičiau peržiūrėti, jei tokie sprendimai pažeidžia ES teisę dėl viešųjų pirkimų.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Direktyva 89/665/EEB taikoma viešojo pirkimo sutartims viešajame sektoriuje ir koncesijos sutartims, patenkančioms į atitinkamų esminių taisyklių (t. y. teises ir pareigas nustatančių taisyklių) taikymo sritį. Nuo 2016 m. balandžio 18 d. Direktyva 2004/18/EB keičiama Direktyvomis 2014/23/ES ir 2014/24/ES.
  • ES šalys privalo užtikrinti, kad peržiūros procedūras būtų galima taikyti bent jau kiekvienam suinteresuotam asmeniui, kuris nori arba norėjo, kad su juo būtų sudaryta tam tikra sutartis, ir kuris dėl tariamo pažeidimo rizikavo ar rizikuoja patirti žalą.
  • Direktyva 89/665/EEB leidžiama reikalauti peržiūros ir prieš pasirašant sutartį (teisių gynimo priemonės prieš sudarant sutartį), ir ją pasirašius (teisių gynimo priemonės sudarius sutartį).
    • Teisių gynimo priemonių prieš sudarant sutartį tikslas yra atitaisyti viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimą viešųjų pirkimų procedūros metu, kol neįsigaliojo sutartis. Visų pirma tai yra teisė į tarpines priemones, privalomasis atidėjimo laikotarpis ir reikalavimas sustabdyti viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūrą, kad sutartis nebūtų sudaryta, kol bus nagrinėjama pretenzija.
    • Teisių gynimo priemonių sudarius sutartį tikslas yra paskelbti sudarytą sutartį negaliojančia ir (arba) atlyginti nuostolius (žalą) visiems nukentėjusiems asmenims, kai ginčytina sutartis buvo sudaryta.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1990 m. sausio 3 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1991 m. gruodžio 21 d.

KONTEKSTAS

  • Direktyva 89/665/EEB buvo iš pagrindų pakeista Direktyva 2007/66/EB. Direktyva 2014/23/ES įtvirtinti tolesni pakeitimai, kuriais išplečiama Direktyvos 89/665/EEB taikymo sritis Direktyvoje 2014/23/ES nurodytoms koncesijos sutartims ir atnaujinamos nuorodos į viešojo pirkimo sutartims taikomas esmines taisykles, išdėstytas Direktyvoje 2014/24/ES.
  • Direktyva 92/13/EEB yra lygiavertė Direktyvai 89/665/EEB dėl viešojo pirkimo sutarčių komunaliniame sektoriuje. Ji iš pagrindų pakeista Direktyva 2007/66/EB. Direktyva 2014/23/ES įtvirtinti tolesni pakeitimai dėl Direktyvos 2014/25/ES taikymo.

DOKUMENTAS

1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo (OL L 395, 1989 12 30, p. 33–35)

Paskesni Direktyvos 89/665/EEB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija (kurioje įterpti pakeitimai, priimti iki Direktyvos 2007/66/EB įskaitytinai) yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo (OL L 76, 1992 3 23, p. 14–20). Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1–64). Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65–242). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 08.03.2016

Top