EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Didelės, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusios avarijos

Didelės, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusios avarijos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva siekiama kontroliuoti didelių, su pavojingomis medžiagomis, visų pirma cheminėmis medžiagomis, susijusių avarijų pavojų.

Ši direktyva, dar vadinama Seveso III direktyva, iš dalies pakeitė ankstesnę Seveso II direktyvą (Direktyva 96/82/EB), kuri, atsižvelgiant į pamokas, išmoktas iš Bopalo, Tulūzos arba Enschedės avarijų, iš dalies pakeitė originalią Seveso direktyvą (Direktyva 82/501/EEB) po to, kai 1976 m. katastrofa Seveso mieste (Italija) paskatino priimti teisės aktą dėl tokių avarijų prevencijos ir kontrolės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šis teisės aktas buvo pakeistas, kad suteiktų visuomenei daugiau teisių. Jis suteikia geresnę prieigą prie informacijos apie riziką, galinčią kilti dėl netoliese esančių pramoninių įrenginių, ir kaip reaguoti įvykus avarijai.

Ši informacija, kuria paaiškinama, kaip skambės perspėjimai ir kaip visuomenė turėtų veikti, turi būti prieinama internete.

Kas pasikeitė?

Šiuo metu įstatymas apima maždaug 12 000 pramoninių objektų visoje ES, kur naudojami arba saugomi chemikalai arba naftos chemijos produktai arba kur vyksta metalo apdirbimas.

Kiekviena ES šalis privalo užtikrinti, kad avarijų atveju būtų imamasi priemonių teritorijose aplink pramoninius įrenginius, kuriuose yra daug pavojingų produktų.

Bendrovės, kurių tvarkomos medžiagos viršija tam tikras ribas, privalo:

  • reguliariai informuoti žmones, kuriems gali pakenkti avarija
  • teikti saugos ataskaitas
  • sukurti saugos valdymo sistemą
  • įdiegti vidaus avarinį planą.

Naujuoju įstatymu taip pat:

  • sugriežtinamos viešųjų konsultacijų dėl projektų, planų ir programų, susijusių su gamyklomis, kurioms taikomas teisės aktas, procedūros;
  • užtikrinama, pasitelkiant žemės naudojimo planavimo įstatymo pakeitimus, kad nauji įrenginiai būtų saugiai nutolę nuo esamų;
  • suteikiama galimybė žmonėms kreiptis į teismą, jei jie mano, kad nebuvo tinkamai informuoti arba įtraukti;
  • nustatomi griežtesni įvairių įrenginių tikrinimo standartai, siekiant užtikrinti veiksmingą saugos taisyklių įgyvendinimą.

Kodėl reikėjo atnaujinti?

Naujausiame teisės akte atsižvelgiama į tam tikrus techninius Europos ir tarptautinius cheminių medžiagų klasifikavimo pakeitimus.

Kontekstas

Atsižvelgiant į labai didelį ES industrializacijos tempą, Seveso direktyva prisidėjo mažinant didelių avarijų dažnumą. Ši direktyva laikoma pramonės avarijų politikos lyginamuoju standartu ir yra teisės aktų pavyzdys daugelyje pasaulio šalių.

Daugiau informacijos žr.:

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2012 m. rugpjūčio 13 d. ES šalys privalo taikyti naująsias taisykles nuo 2015 m. birželio 1 d.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš dalies keičianti ir vėliau panaikinanti Tarybos direktyvą 96/82/EB (OL L 197, 2012 7 24, p. 1–37)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita dėl Direktyvos 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės taikymo valstybėse narėse 2012–2014 m. (COM(2017) 665 final, 2017 m. lapkričio 16 d.)

paskutinis atnaujinimas 04.06.2018

Top