EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vaisių sultys ir panašūs produktai

Vaisių sultys ir panašūs produktai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2001/112/EB dėl žmonių maistui skirtų vaisių sulčių ir tam tikrų panašių produktų

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šioje direktyvoje nustatomos specialios taisyklės dėl vaisių sulčių sudėties, tradicinių pavadinimų, gamybos specifikacijų ir ženklinimo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Vaisių sultys

Direktyva taikoma šiems produktams:

 • vaisių sultims;
 • vaisių sultims iš koncentratų;
 • koncentruotoms vaisių sultims;
 • dehidratuotoms vaisių sultims / vaisių sulčių milteliams;
 • vandeniu ekstrahuotoms vaisių sultims;
 • vaisių nektarui.

Šie produktai apibūdinami pagal savo sudėtį ir paruošimo procesus, siekiant užtikrinti, kad prekyboje vartojami terminai būtų teisingi ir neklaidintų vartotojų. Direktyvoje taip pat apibrėžiami tam tikri (tradiciniai) pavadinimai, naudojami tam tikrose šalyse ir tam tikromis kalbomis.

Ženklinimas

 • Vaisių sultys ženklinamos pagal bendrąsias taisykles, nustatytas Reglamente (ES) Nr. 1169/2011 dėl maisto produktų ženklinimo (žr. santrauką). Tačiau siekiant pagerinti vartotojų informavimą, šia direktyva priimamos papildomos taisyklės. Pagal jas reikalaujama, kad iš produkto pavadinimo būtų aišku, ar:
  • produktas yra vaisių sulčių mišinys,
  • produktas gaunamas tik iš vieno ar kelių koncentruotų produktų ar jų dalies.
 • Priėmus iš dalies keičiančią Direktyvą 2012/12/ES, į vaisių sultis nebeleidžiama dėti cukraus. Kituose produktuose pridėtas cukrus turėtų būti ir toliau ženklinamas pagal Reglamentą (ES) Nr. 1169/2011. Kadangi anksčiau buvo leista pridėti cukraus, buvo įprasta, kad kai kurie maisto tvarkymo subjektai komerciniais tikslais žymėjo, kad vaisių sultyse nėra pridėtinio cukraus, naudodami teiginį apie maistingumą „nepapildyta cukrumis“. Pasibaigus 18 mėnesių pereinamajam laikotarpiui, šio teiginio nebegalima naudoti.
 • Kad pramonė galėtų tinkamai informuoti vartotojus pereinamuoju laikotarpiu ir praėjus dar 18 mėnesių po jo pabaigos, maisto tvarkymo subjektai etiketėse galėtų naudoti teiginį, informuojantį vartotojus, kad nuo tam tikros dienos vaisių sultyse nėra pridėtinio cukraus.
 • Produktų, pagamintų iš dviejų arba daugiau rūšių vaisių, išskyrus tuos atvejus, kai naudojamos citrinų ir (arba) laimų sultys, pavadinimai turi būti papildyti naudotų vaisių sąrašu mažėjančia tvarka pagal naudotų vaisių sulčių arba tyrių tūrį.
 • Jeigu produktai pagaminti iš trijų ar daugiau rūšių vaisių, vaisių pavadinimus galima pakeisti žodžiais „kelių rūšių vaisiai“ ar panašia formuluote arba nurodyti naudotų vaisių rūšių skaičių.
 • Koncentruotų vaisių sulčių, kurios nėra skirtos galutiniam vartotojui, etiketėje turi būti informacija apie pridėtas citrinų sultis, laimų sultis ar rūgštingumą reguliuojančią medžiagą ir jų kiekį. Ši nuoroda pateikiama ant pakuotės, prie pakuotės pritvirtintoje etiketėje arba lydimajame dokumente.
 • Direktyvoje išvardijamos žaliavos, kurios gali būti naudojamos sultims ir nektarui gaminti, taip pat priedai, kuriuos gali būti leidžiama naudoti pagal Reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 dėl maisto produktų ženklinimo.
 • Mažiausias vaisių sulčių ir (arba) vaisių tyrės kiekis vaisių nektare turi atitikti direktyvoje nurodytą lygį ir būti nurodytas produkto etiketėje.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2002 m. sausio 12 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo teisę ne vėliau kaip 2003 m. liepos 11 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/112/EB dėl žmonių maistui skirtų vaisių sulčių ir tam tikrų panašių produktų (OL L 10, 2002 1 12, p. 58–66)

Vėlesni Direktyvos 2001/112/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. liepos 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1040/2014, kuriuo iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2001/112/EB dėl žmonių maistui skirtų vaisių sulčių ir tam tikrų panašių produktų siekiant priderinti jos I priedą prie technikos pažangos (OL L 288, 2014 10 2, p. 1–2)

paskutinis atnaujinimas 29.05.2020

Top