EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kakava ir šokoladas

Kakava ir šokoladas

Europos Sąjunga (ES) apibrėžia konkrečias bendrąsias kakavos ir šokolado produktams taikomas taisykles, kurios papildo maisto produktams galiojančius įstatymus. Šios taisyklės yra susijusios su sudėtimi, prekiniais pavadinimais, ženklinimu ir pateikimu.

DOKUMENTAS

2000 m. birželio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2000/36/EB dėl žmonėms vartoti skirtų kakavos ir šokolado produktų [Žr. iš dalies keičiantį (-čius) aktą (-us)].

SANTRAUKA

Ši direktyva derina kakavos ir šokolado produktų ženklinimą, ir nustato apibrėžimus šiems produktams, kad vartotojai galėtų pasirinkti turėdami reikiamą informaciją. Ji taikoma su maisto produktų ženklinimu susijusioms bendrosioms nuostatoms jų nepažeidžiant.

Susiję produktai

Ši direktyva taikoma žmonių vartojimui skirtiems kakavos ir šokolado produktams, apibrėžtiems direktyvos I priede.

Sudėtis

Ši direktyva tvirtina kakavos ir šokolado produktų sudėtį. Visų pirma, ji nustato mažiausią kakavos sviesto kiekį tam tikruose produktuose. Taip pat joje apibrėžiama galimybė naudoti tam tikrą kiekį augalinių riebalų, kurių galutiniame produkte negali būti daugiau kaip 5 %. Leidžiami naudoti augaliniai riebalai (kiti nei kakavos sviestas) išvardyti šios direktyvos II priede.

Ženklinimas

Toliau išvardyti pavadinimai gali būti taikomi tik produktams, pagamintiems laikantis šioje direktyvoje apibrėžtų sudėties taisyklių (žr. direktyvos I priedą):

 • kakavos sviestas,
 • kakavos milteliai, kakava,
 • mažesnio riebumo kakavos milteliai, mažesnio riebumo kakava,
 • šokoladinio gėrimo milteliai,
 • kakavos gėrimo milteliai, kakava su cukrumi, kakavos milteliai su cukrumi (gali būti derinami su terminu mažesnio riebumo),
 • šokoladas (gali būti derinamas su kitais terminais: granulės ar drožlės, glaistas, riešutinis Gianduja),
 • pieninis, grietinėlės ar nugriebto pieno šokoladas (gali būti derinami su terminais: granulės ar drožlės, glaistas, riešutinis Gianduja),
 • paprastasis pieninis šokoladas,
 • baltasis šokoladas,
 • įdarytas šokoladas,
 • šokoladas a la taza,
 • šokoladas, panašus į a la taza,
 • šokoladiniai saldainiai.

Kakavos ir šokolado produktų ženklinime gali būti papildomos informacijos. Pavyzdžiui, ženklinant šokolado produktus, kuriuose yra kitokių nei kakavos sviestas augalinių riebalų, būtina pateikti prierašą: Produktas su kakavos sviestu ir kitais augaliniais riebalais. Šis prierašas turi būti toje pačioje vietoje kaip ir sudedamųjų dalių sąrašas, tačiau aiškiai atskirtas nuo šio sąrašo.

Ženklinant šokoladinio gėrimo miltelius, kakavą su cukrumi, taip pat šokoladą, pieninį šokoladą, paprastąjį pieninį šokoladą, šokoladą a la taza ir šokoladą, panašų į a la taza, būtina nurodyti bendrą kakavos sausųjų medžiagų kiekį. Be to, ženklinant neriebalinę ir mažesnio riebumo kakavą ir šokoladinio gėrimo miltelius būtina nurodyti kakavos sviesto kiekį.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2000/36/EB

2000 8 3

-

OL L 197, 2000 8 3

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1137/2008

2008 12 11

-

OJ L 311, 2000 11 21

Paskesni direktyvos 2000/36/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1021/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 1999/4/EB ir 2000/36/EB ir Tarybos direktyvų 2001/111/EB, 2001/113/EB ir 2001/114/EB nuostatos, susijusios su Komisijai suteikiamais įgaliojimais. [Oficialusis leidinys L 287, 2013 10 29].

Paskutinį kartą atnaujinta: 20.05.2014

Top