EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Maisto sauga: saugios pakuotės

Maisto sauga: saugios pakuotės

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

  • Reglamentu nustatomos bendrosios taisyklės dėl pakuotėms naudojamų žaliavų ir gaminių, kaip antai butelių ar talpyklų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai liečiasi arba gali liestis su maistu.
  • Juo siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir vartotojų interesus, taip pat užtikrinti, kad naudojamais gaminiais būtų galima prekiauti visose Europos ekonominės erdvės šalyse. Europos ekonominėje erdvėje, kurią sudaro 28 ES šalys, (1) Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija, užtikrinamas laisvas asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Reglamentu nustatoma 17 žaliavų ir gaminių (nuo kamštinės medžiagos ir stiklo iki plastiko ir tekstilės gaminių), kuriems gali būti taikomos konkrečios priemonės, grupių.
  • Tarp galimų priemonių yra grynumo standartai ir naudojamų medžiagų sąrašas.
  • Paraiška suteikti leidimą naudoti naują medžiagą pateikiama atitinkamai nacionalinei valdžios institucijai, kuri perduoda ją Europos maisto saugos tarnybai, kad ši galėtų pareikšti savo nuomonę.
  • Ant pakuotėse naudojamų žaliavų turi būti užrašyta „skirta liestis su maistu“ ir pavaizduotas atitinkamas ženklas, kaip antai kavos virimo aparatas, butelis vynui ar šaukštas sriubai.
  • Įgyvendinamos atsekamumo priemonės turi palengvinti gaminių su trūkumais atsiėmimą ir vartotojų informavimą.
  • Nacionalinės valdžios institucijos gali laikinai sustabdyti konkrečios žaliavos naudojimą, jei yra išsamių įrodymų, kad jos gali kelti pavojų žmonių sveikatai. Apie savo sprendimą jos nedelsdamos informuoja Europos Komisiją ir atitinkamas institucijas visose Europos ekonominės erdvės šalyse.
  • Taisyklėmis leidžiama naudoti „veikliąsias“ ir „protingąsias“ pakuotes, kurios gali pailginti maisto produkto saugojimo laiką ir suteikti informacijos apie jo šviežumą, su sąlyga, kad jos nekenkia maisto produkto sudėčiai.
  • Taisyklės netaikomos antikvarinėms žaliavoms (pavyzdžiui, antikvariniams keraminiams puodams) ir dengiančioms ar gaubiančioms žaliavoms, kaip antai žaliavoms, dengiančioms sūrių paviršių, paruoštus mėsos produktus ar vaisius, kurios sudaro maisto dalį ir gali būti vartojamoms su šiuo maistu.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2004 m. gruodžio 3 d.

KONTEKSTAS

Žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie maisto produktų cheminę saugą.

DOKUMENTAS

2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL L 338, 2004 11 13, p. 4–17)

Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 paskesni daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 03.02.2016(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).

Top