EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europos Sąjungos pirminė teisė

Europos Sąjungos pirminė teisė

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

ES pirminė teisė

KAS YRA PIRMINĖ TEISĖ?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Pirminę teisę, taip pat vadinamą pirminiais šaltiniais, sudaro ES:

Pirminės teisės taikymo sritis:

  • geografinė: visoms ES šalims, kai kurioms saloms ir užjūrio teritorijoms, visų pirma Prancūzijos užjūrio departamentams, ir teritorijoms, kurių užsienio santykius tvarko valstybė narė, kaip antai Gibraltaras ir Jungtinė Karalystė (1);
  • laiko atžvilgiu: nuo sutarties įsigaliojimo.

KONTEKSTAS

Be pirminės teisės, ES teisė dar yra grindžiama antrine teise ir papildomomis teisės normomis:

Tarptautiniai susitarimai su ES nepriklausančiomis šalimis arba tarptautinėmis organizacijomis yra laikomi neatskiriama ES teisės dalimi. Šie susitarimai nėra pirminės ar antrinės teisės aktai ir priskiriami sui generis kategorijai. Vadovaujantis kai kuriais ESTT sprendimais, jie gali turėti tiesioginį poveikį ir jų teisinė galia yra viršesnė už antrinės teisės aktų, todėl antrinės teisės aktai turi atitikti tarptautinius susitarimus.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinės redakcijos. Europos Sąjungos sutarties suverstinė redakcija. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo protokolai ir priedai. Tarpvyriausybinės konferencijos, patvirtinusios Lisabonos sutartį, pasirašytą 2007 m. gruodžio 13 d., prie baigiamojo akto pridėtos deklaracijos. Atitikties lentelės (OL C 202, 2016 6 7, p. 1–388)

paskutinis atnaujinimas 13.03.2020(1) Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos ir nuo 2020 m. vasario 1 d. tapo trečiąja šalimi (ES nepriklausančia šalimi).

Top