EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Geresnė nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose apsauga

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai

SANTRAUKA

KAIP SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

 • Direktyva, dar vadinama Direktyva dėl aukų, sustiprinamos esamos nacionalinės priemonės ES taikytinais būtiniausiais nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartais kiekvienoje ES šalyje.
 • Aukos turi teisę:
  • suprasti ir būti suprastos bendraujant su valdžios institucija (pvz., aiški ir paprasta kalba);
  • gauti informaciją nuo pirmo kontakto su valdžios institucija;
  • pateikti oficialų skundą ir gauti rašytinį savo skundo patvirtinimą;
  • gauti vertimo žodžiu ir raštu paslaugas (bent aukos apklausose);
  • gauti informaciją apie savo bylos eigą;
  • naudotis paramos aukoms tarnybų paslaugomis.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Direktyvos pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad nusikaltimų aukos gautų tinkamą informaciją, paramą ir apsaugą bei galėtų dalyvauti baudžiamajame procese, nepriklausomai nuo to, kurioje ES vietoje padaryta žala.
 • Kiekviena ES šalis turi užtikrinti, kad nusikaltimų aukos būtų pripažįstamos aukomis ir su jomis būtų elgiamasi pagarbiai, jautriai ir profesionaliai, atsižvelgiant į jų individualius poreikius ir nediskriminuojant (pvz., tautybės, gyventojo statuso, rasės, religijos, amžiaus, lyties ir pan. pagrindu).
 • Direktyvoje nustatomi būtiniausi standartai visoms nusikaltimų aukoms, nepriklausomai nuo aukos tautybės ar gyventojo statuso. Jeigu nusikaltimas yra įvykdomas arba baudžiamasis procesas vyksta ES, aukai turi būti suteiktos direktyvoje dėl aukų nustatytos teisės. Remiantis direktyva, mirusiųjų aukų šeimos nariai taip pat laikomi aukomis.

Direktyva nustatomos toliau nurodytos teisės.

 • Šios aukos turi teisę:
  • prašyti, kad jų byla būtų nagrinėjama teisme;
  • prašyti peržiūrėti sprendimą nevykdyti baudžiamojo persekiojimo;
  • kreiptis dėl jų išlaidų kompensacijos;
  • gauti teisinę pagalbą;
  • atgauti pavogtą turtą.
 • Nacionalinės valdžios institucijos turi užtikrinti, kad aukos, gyvenančios kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje įvykdyta nusikalstama veika, patirtų kuo mažiau sunkumų.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2012 m. lapkričio 15 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2015 m. lapkričio 16 d.

KONTEKSTAS

Direktyva pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose (2001/220/TVR).

 • Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Aukos“.

DOKUMENTAS

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR (OL L 315, 2012 11 14, p. 57–73)

paskutinis atnaujinimas 15.02.2016

Top