EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kova su organizuotu nusikalstamumu: nusikaltimai, susiję su dalyvavimu nusikalstamoje organizacijoje

Kova su organizuotu nusikalstamumu: nusikaltimai, susiję su dalyvavimu nusikalstamoje organizacijoje

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu

KOKS ŠIO PAMATINIO SPRENDIMO TIKSLAS?

Pagal šį pamatinį sprendimą veika, susijusi su dalyvavimu nusikalstamoje organizacijoje, yra laikoma nusikaltimu.

Jis siekia suderinti Europos Sąjungos (ES) šalių įstatymus dėl šių nusikaltimų ir numato už juos bausmes.

Nusikalstama veika

Yra dvi veikos rūšys, iš kurių bent vieną ES šalys turi pripažinti nusikaltimu:

 • 1.

  aktyvus dalyvavimas organizacijos nusikalstamoje veikoje, žinant jos tikslą ir ketinimą vykdyti nusikaltimus;

 • 2.

  sutikimas prisidėti prie nusikalstamos veikos nebūtinai vykdant nusikaltimus.

Sankcijos

ES šalys turi sankcionuoti aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką.

 • Pirmu atveju reikalavimas yra laisvės atėmimas, kurio ilgiausia trukmė yra bent nuo dvejų metų.
 • Antru atveju reikalavimas yra laisvės atėmimas, kurio ilgiausia trukmė yra bent nuo dvejų metų arba tokios pačios ilgiausios trukmės laisvės atėmimo bausmė kaip ir už planuotą nusikalstamą veiką.

Bausmės gali būti sumažintos tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui, jei nusikaltęs asmuo atsisako nusikalstamos veikos, arba jei padeda nustatyti ir nuteisti kitus nusikaltusius asmenis.

Remiantis pamatiniu sprendimu ES šalys turi nustatyti taisykles, kad juridiniai asmenys (pvz., įmonės) galėtų būti traukiami atsakomybėn už nusikalstamas veikas, kurias jų naudai padarė asmuo, užimantis to juridinio asmens struktūroje vadovaujančias pareigas.

Sankcijos juridiniams asmenims turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Jos turėtų apimti baudas, tačiau gali apimti žemiau nurodytas sankcijas:

 • teisės į valstybės teikiamą pagalbą atėmimas;
 • laikinas ar nuolatinis draudimas verstis komercine veikla ir įmonių, kurios buvo naudojamos nusikalstamai veikai, uždarymas;
 • teisminės priežiūros skyrimas;
 • teismo nutartis dėl įmonės likvidavimo.

Jurisdikcija ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn koordinavimas

ES šalies jurisdikcija privalo apimti jos piliečio arba tos šalies teritorijoje įsikūrusio juridinio asmens naudai visiškai ar iš dalies įvykdytą įvykdytą nusikalstamą veiką.

Jei nusikalstama veika patenka į daugiau kaip vienos šalies jurisdikciją, jos turi bendradarbiauti, pavyzdžiui, per Eurojustą, kad nuspręstų, kuri valstybė narė turi vykdyti persekiojimą, ir kad centralizuotų procedūras.

Reikia ypač atsižvelgti į tai

 • kur nusikalstama veika buvo įvykdyta,
 • kokia nusikaltusio asmens pilietybė, arba kur yra jo gyvenamoji vieta,
 • iš kurios valstybės yra kilusi auka,
 • kurios valstybės teritorijoje buvo rastas kaltininkas.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS PAMATINIS SPRENDIMAS?

Pamatinis sprendimas 2008/841/TVR taikomas nuo 2008 m. lapkričio 11 d.

KONTEKSTAS

Nuo 1990 m. ES ėmėsi veiksmų, kad užtikrintų veiksmingesnę kovą su organizuotu nusikalstamumu.

 • 1997 m.: ES priima savo pirmąjį kovos su organizuotu nusikalstamumu veiksmų planą.
 • 1998 m.: ES priima Bendruosius veiksmus 98/733/TVR dėl dalyvavimo nusikalstamose organizacijose.
 • 2000 m.: Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priima JT konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą. Tai pirma tarptautinė teisinė kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu priemonė, kuri įsigaliojo 2003 m.
 • 2002 m.: ES priima pamatinį sprendimą 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (Bendruosiuose veiksmuose 1998/733/TVR „teroristinę grupę“ apibrėžia „nusikalstamos organizacijos“ apibrėžimu).
 • 2004 m.: Europos Komisijos komunikatas pripažįsta, jog reikia gerinti kovos su organizuotu nusikalstamumu priemones; Tarybos sprendimu 2004/579/EB ES prisijungia prie JT konvencijos.
 • 2008 m.: ES priima pamatinį sprendimą 2008/841/TVR ir juo panaikina bei pakeičia Bendruosius veiksmus 98/733/TVR.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (OJ L 300, 2008 11 11, p. 42–45)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Jungtinių Tautų konvencija prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą ir jos protokolai

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimas 2004/579/EB dėl Jungtinių Tautų konvencijos prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 261, 2004 8 6, p. 69)

paskutinis atnaujinimas 19.12.2016

Top