EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gyvūninės kilmės produktai: kontrolės taisyklės

This summary has been archived and will not be updated. See 'ES žemės ūkio maisto produktų grandinės taisyklių vykdymas' for an updated information about the subject.

Gyvūninės kilmės produktai: kontrolės taisyklės

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 854/2004 dėl gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu nustatomos specialiosios gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisyklės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamentu nustatomi šie reikalavimai visoms ES šalims:

  • nacionalinės valdžios institucijos privalo patvirtinti patalpas, kurios atitinka ES maisto higienos taisykles, ir suteikti kiekvienai tokiai patalpai kodą, žymintį susijusių produktų rūšis;
  • maisto tvarkymo subjektai privalo suteikti bet kokią pagalbą inspektoriams, kurie atlieka patikrinimus. Jie taip pat turi suteikti leidimą patikrinti visus pastatus ir prašomus dokumentus ar įrašus;
  • geros higienos praktikos auditai turi apimti tokius klausimus kaip patalpų ir įrangos įrengimas bei priežiūra, parazitų ir temperatūros kontrolė, mokymai higienos klausimais;
  • kompetentinga institucija privalo įgyvendinti specialias rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų procedūras, kad patikrintų, ar maisto tvarkymo subjektai taiko ES taisykles dėl mikrobiologinių kriterijų, medžiagų likučių, teršalų ir uždraustų medžiagų;
  • inspektoriai patikrina, ar darbuotojai taiko atitinkamas taisykles visose gamybos proceso stadijose. Jie gali tikrinti įmonės įrašus, imti mėginius laboratorinei analizei ir įvertinti visus galimus rizikos veiksnius.

Reglamentas taikomas įvairioms maisto produktų rūšims:

  • šviežiai mėsai. Oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas turi vykdyti specialius patikrinimus prieš gyvūnų papjovimą ir po to skerdyklose, medžiojamų gyvūnų mėsos tvarkymo patalpose ir įmonėse, kuriose mėsa pjaustoma ir ruošiama pardavimui;
  • gyviems dvigeldžiams moliuskams. Nacionalinės valdžios institucijos suskirsto teritorijas, kuriose auginami kiaukutiniai, kaip antai austrės, midijos ir jūrų moliuskai, pagal vandens švarumą. Klasifikacija lemia, ar kiaukutinius galima parduoti tiesiogiai žmonėms vartoti ar pirmiausia juos reikia apdoroti valymo centre;
  • žuvininkystės produktams. Reguliariai tikrinama, ar žvejybos laivuose ir prekyvietėse (aukcionuose ir didmeninės prekybos prekyvietėse) laikomasi higienos reikalavimų ir produktų laikymui bei transportavimui taikomų reikalavimų. Visos žuvys tikrinamos iškrovimo ir pirminio pardavimo metu;
  • neapdorotam (t. y. žaliam) pienui ir pieno produktams. Tikrinama, ar laikomasi žaliam pienui taikomų reikalavimų ir taisyklių dėl gyvūnų gerovės ir veterinarinių gydymo priemonių naudojimo.
  • Maisto produktai gali būti įvežami į ES šalis ir patalpas, jei įrodoma, kad jie atitinka ES standartus.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2004 m. gegužės 20 d.

DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 854/2004, nustatantis specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (OL L 139, 2004 4 30, p. 206–320)

Reglamento (EB) Nr. 854/2004 paskesni daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 04.02.2016

Top