EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES standartai dėl natūralaus mineralinio vandens

ES standartai dėl natūralaus mineralinio vandens

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2009/54/EB – natūralaus mineralinio vandens eksploatavimas ir pateikimas į rinką

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Joje suderinamos sąlygos, kuriomis natūralus mineralinis vanduo gali būti parduodamas Europos Sąjungoje, ir užtikrinama, kad jis būtų saugus vartoti žmonėms.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Nacionalinės valdžios institucijos turi įsitikinti, kad vanduo atitinka ES teisės aktus, ir tik tada gali suteikti natūralaus mineralinio vandens statusą. Kiekviena ES šalis praneša Europos Komisijai, kai suteikiamas arba panaikinamas šis pripažinimas.
 • Į ES importuojamas natūralus mineralinis vanduo turi būti sertifikuotas ir atitikti tuos pačius kriterijus kaip ir nacionalinių konkurentų tiekiamas natūralus mineralinis vanduo.
 • Natūralus mineralinis vanduo neturi būti ruošiamas kitais būdais, išskyrus, pavyzdžiui, pašalinant nepatvarius elementus, kaip antai geležies ir sieros junginius.
 • Gavybos vietoje ir parduodamame natūraliame mineraliniame vandenyje neturi būti parazitų, įvairių koliforminių bakterijų (bakterijų rūšių) ir kitų žmogaus sveikatai pavojingų sudedamųjų dalių.
 • Natūraliam mineraliniam vandeniui skirta tara turi būti tinkamai užsandarinta, kad būtų išvengta bet kokio galimo užteršimo.
 • Natūralų mineralinį vandenį galima parduoti taikant šiuos apibrėžimus:
  • natūralus mineralinis vanduo;
  • prisotintas anglies dvideginio* natūralus mineralinis vanduo;
  • natūraliai prisotintas anglies dvideginio* natūralus mineralinis vanduo;
  • prisotintas savo šaltinio anglies dvideginio natūralus mineralinis vanduo.
 • Etiketėse taip pat turi būti pateikiama tokia informacija:
  • išsami informacija apie vandens analitinę kompoziciją;
  • naudojamo šaltinio vieta ir pavadinimas;
  • informacija apie vandens ruošimo būdus, jei jie buvo taikyti.
 • Neteisėta pateikti į rinką natūralų mineralinį vandenį iš vieno šaltinio vartojant daugiau nei vieną prekės aprašą.
 • Neteisėta teigti, kad vanduo turi savybių, kurių jis iš tikrųjų neturi.
 • Sąvoka „šaltinio vanduo“ taikoma žmonėms vartoti skirtam gamtiniam vandeniui, išpilstytam į butelius šaltinio vietoje ir atitinkančiam teisės aktais nustatytas sveikatos ir ženklinimo sąlygas.
 • Jei nacionalinė institucija mano, kad tam tikras natūralus mineralinis vanduo gali kelti pavojų žmonių sveikatai, ji gali apriboti arba uždrausti jo pardavimą. Ji informuoja kitas ES šalis ir Komisiją.
 • Šis teisės aktas netaikomas vandeniui, kuris laikomas vaistu, ir natūraliam mineraliniam vandeniui, kuris vartojamas gydymui terminiuose ar hidroterminiuose mineralinių vandenų kurortuose.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2009 m. liepos 16 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Natūralus mineralinis vanduo ir šaltinio vanduo“.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Prisotintas anglies dvideginio natūralus mineralinis vanduo: vanduo, papildytas kitokios kilmės anglies dvideginio (CO2) nei tas, kuris yra požeminiame sluoksnyje ar telkinyje, iš kurių yra imamas vanduo.

* Natūraliai prisotintas anglies dvideginio natūralus mineralinis vanduo: vanduo, kurio sudėtyje CO2 kiekis, jį paėmus iš šaltinio ir dekantavus, jei tai daroma, ir išpilsčius į butelius, yra toks pat kaip ir gavybos vietoje. Atsižvelgiama, jei reikia, į CO2 kiekio, išgaravusio atliekant minėtas operacijas, papildymą iš to paties požeminio vandens sluoksnio ar telkinio.

DOKUMENTAS

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/54/EB dėl natūralaus mineralinio vandens eksploatavimo ir pateikimo į rinką (nauja redakcija) (OL L 164, 2009 6 26, p. 45–58)

paskutinis atnaujinimas 12.04.2016

Top