EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tabako produktų reklama ir rėmimas

Tabako produktų reklama ir rėmimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2003/33/EB dėl tabako produktų reklamos ir rėmimo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva reglamentuojami tabako produktų* reklama* ir jų skatinimas spausdintuose leidiniuose, radijo programose, per informacinės visuomenės paslaugas ir per su tabaku susijusį rėmimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Spaudoje ir spausdintuose leidiniuose reklama ribojama leidiniais, kurie skiriami išimtinai tabako verslo specialistams, ir leidiniais, kurie spausdinami ir leidžiami ne ES šalyse ir skirti ne ES publikai.
 • Visos tabako reklamos formos per radiją yra draudžiamos. Radijo programų negali remti įmonės, kurių pagrindinė veiklos sritis yra tabako produktų gamyba ir pardavimas.
 • Draudžiama remti visą veiklą ir renginius, kuriuose dalyvauja kelios ES šalys arba kurie vyksta keliose ES šalyse. Taip pat draudžiamas bet koks nemokamas tabako produktų paskirstymas.
 • 2006 m. gruodžio mėn. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas patvirtino šios direktyvos teisėtumą.
 • 2008 m. gegužės mėn. Europos Komisija paskelbė šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą.
 • Direktyva papildoma audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų taisyklėmis, draudžiančiomis tabako produktų reklamą ir rodymą per televiziją ir teikiant užsakomąsias paslaugas (t. y. paslaugas, skirtas žiūrėti programas naudotojo pasirinktu laiku, kurios gali būti teikiamos transliuotojo tinklavietėje).
 • Be to, neprivalomąja Tarybos rekomendacija ES šalių vyriausybės raginamos imtis įvairių priemonių, ribojančių tabako produktų reklamą jų šalyse, visų pirma:
  • uždrausti naudoti reklaminius gaminius, kaip antai pelenines ar žiebtuvėlius, ir siūlyti nuolaidas;
  • uždrausti reklamuoti tabako produktus ant reklaminių skydų, parduotuvėse ir kino teatruose;
  • pareikalauti, kad gamintojai, importuotojai ir stambūs prekybininkai informuotų apie reklamai, rinkodarai, rėmimui ir akcijoms, kurių nedraudžia ES teisės aktai, išleidžiamas lėšas.
 • Direktyva 2014/40/ES išplėstas ES taisyklių dėl tabako produktų reklamos ir skatinimo taikymas elektroninėms cigaretėms.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2003 m. birželio 20 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2005 m. liepos 3 d.

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Tabako produktai: visi produktai, kuriuose yra nors kiek tabako ir kuriuos galima rūkyti, uostyti, čiulpti arba kramtyti.

Reklama: bet kokia komercinio pranešimo forma, kurios tikslas tiesiogiai arba netiesiogiai skatinti tabako produktus.

DOKUMENTAS

2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/33/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tabako produktų reklamą ir rėmimą, suderinimo (OL L 152, 2003 6 20, p. 16–19)

Paskesni Direktyvos 2003/33/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1–24)

Konsoliduota versija

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB (OL L 127, 2014 4 29, p. 1–38)

Konsoliduota versija

2002 m. gruodžio 2 d. Tarybos rekomendacija 2003/54/EB dėl rūkymo prevencijos ir tabako kontrolės sugriežtinimo iniciatyvų (OL L 22, 2003 1 25, p. 31–34)

paskutinis atnaujinimas 25.07.2016

Top