EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mechaninės vibracijos poveikis

Mechaninės vibracijos poveikis

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2002/44/EB – būtiniausi sveikatos ir saugos reikalavimai, susiję su fizinių veiksnių (vibracijos) keliama rizika darbuotojams

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Ja siekiama užtikrinti darbuotojų apsaugą nuo rizikos jų sveikatai ir saugai, susijusios su mechanine vibracija.
 • Ja nustatomi privalomi būtiniausi sveikatos ir saugos standartai.
 • ES valstybės narės gali nustatyti griežtesnius standartus.
 • Ji papildo Direktyvą 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai gerinti nustatymo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Darbdaviai turi:

 • įvertinti, o prireikus išmatuoti darbuotojus veikiančios mechaninės vibracijos dydį;
 • vertinti galimą fizinį mašinų poveikį atsižvelgiant į tam tikrą darbo būdą, įrangos rūšį ir naudojimo sąlygas;
 • naudoti tinkamas priemones ir metodus matuojant vibracijų poveikį;
 • užtikrinti, kad kompetentingi asmenys atliktų įvertinimą ir matavimą „atitinkamais intervalais“;
 • padarytas išvadas išsaugoti, kad vėliau jas būtų galima patikrinti;
 • vertindami riziką ypatingą dėmesį skirti tam tikriems veiksniams:
  • poveikio dydžiui, rūšiai ir trukmei,
  • galimiems netiesioginiams padariniams,
  • darbo priemonių gamintojo pateiktai informacijai,
  • ar naudojamas priemones galima pakeisti kitomis;
 • nuolat atnaujinti rizikos įvertinimą;
 • nustatyti priemones, kurių reikalaujama siekiant sumažinti riziką;
 • atlikti techninius ir organizacinius pakeitimus, jei vibracijos ribos yra viršytos. Šie pakeitimai gali būti tokie:
  • kiti darbo metodai arba geresnės konstrukcijos įranga,
  • visą žmogaus kūną ir rankas veikiančią apkrovą mažinančios sėdynės ar rankenos,
  • techninės priežiūros programos,
  • darbo vietų įrengimo ir išdėstymo persvarstymas,
  • vibracijos poveikio trukmės ir intensyvumo apribojimas,
  • atitinkamų darbo ir poilsio režimų nustatymas,
  • vibracijos veikiamų darbuotojų aprūpinimas drabužiais, skirtais apsaugoti nuo šalčio ir drėgmės;
 • supažindinti darbuotojus su atitinkama informacija ir organizuoti mokymus. Tą informaciją turėtų sudaryti:
  • priemonės, kurių imamasi, kad būtų pašalinta arba kuo labiau sumažinta rizika,
  • informacija apie poveikio ribines vertes,
  • įvertinimo ir matavimo rezultatai,
  • galima sužalojimo rizika ir kaip jie turėtų būti nustatyti bei kaip apie juos pranešama,
  • saugaus darbo būdai,
  • nuolatiniai pasitarimai su darbuotojais ir (arba) jų atstovais bei jų dalyvavimas.

ES valstybės narės turi taikyti priemones, kurios užtikrintų tinkamą darbuotojų sveikatos patikrinimą, pirmiausia tuomet, kai:

 • dėl vibracijos gali pasireikšti nustatoma liga ar kenksmingi sveikatai padariniai;
 • tikėtina, kad liga ar padariniai pasireiškia esant konkrečioms darbuotojo darbo sąlygoms;
 • egzistuoja nustatyta ligos ar kenksmingų sveikatai padarinių nustatymo metodika.

Jei gydytojas nustato, kad darbuotojas serga žinoma liga ar yra neigiamų jo sveikatai padarinių, kurie atsirado dėl vibracijos:

 • darbuotojas turi gauti informaciją ir patarimus dėl sveikatos patikrinimų, kurie gali būti būtini,
 • darbdavys turi gauti informaciją ir imtis priemonių, skirtų nurodytai rizikai pašalinti arba sumažinti.

ES valstybės narės gali jūrų ir oro transporto srityse netaikyti direktyvos, jei laikomasi tam tikrų sąlygų.

Direktyvoje nustatomos įvairios poveikio veikimo vertės atsižvelgiant į tai, ar vibracija veikia darbuotojo rankas arba visą kūną įprastą aštuonių valandų dieną.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2002 m. liepos 6 d. ES valstybės narės turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2005 m. liepos 6 d.

KONTEKSTAS

Darbe dažnai naudojamos sunkiosios vibruojančios mašinos, jei šiam procesui neskiriama pakankamai dėmesio, gali neigiamai paveikti darbuotojo raumenis, kaulus, kvėpavimą ir netgi smegenis. Teisės aktu užtikrinama pusiausvyra tarp darbuotojų apsaugos ir siekio vengti nereikalingos administracinės, finansinės ir teisinės naštos mažosioms bei vidutinėms įmonėms.

Daugiau informacijos žr.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/44/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių (vibracijos) keliama rizika darbuotojams (šešioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) – Europos Parlamento ir Tarybos bendras pareiškimas (OL L 177, 2002 7 6, p. 13–20)

Paskesni Direktyvos 2002/44/EB daliniai pakeitimai buvo įtraukti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘS DOKUMENTAS

1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL L 183, 1989 6 29, p. 1–8)

Paskesni Direktyvos 89/391/EEB daliniai pakeitimai buvo įtraukti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 26.11.2018

Top