EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Darbuotojų sveikata ir sauga: darbovietei taikomos sąlygos

Darbuotojų sveikata ir sauga: darbovietei taikomos sąlygos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 89/654/EEB dėl būtiniausių darbovietei taikomų saugos ir sveikatos reikalavimų

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Ja nustatomi būtiniausi reikalavimai, kuriais siekiama apsaugoti darbuotojų sveikatą ir saugą jų darbovietėje*.

Ši direktyva papildo bendrąsias Direktyvos 89/391/EEB dėl sveikatos ir saugos darbe nuostatas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva netaikoma:

 • transporto priemonėms, naudojamoms už įmonės ribų, bei darbovietėms, įrengtoms transporto priemonėje;
 • laikinoms ar kilnojamoms darbo aikštelėms;
 • gavybos pramonei;
 • žvejybos laivams;
 • laukams, miškams ar kitai žemei, kuri yra ne prie žemės ar miškų ūkio įmonės pastatų.

Darbdavių pareigos

Būtiniausi sveikatos saugos reikalavimai, išdėstyti direktyvos I priede, taikomi tais atvejais, kai darbovietės buvo pradėtos naudoti po 1992 m. gruodžio 31 d. arba kai šios vietos buvo pertvarkytos po šios datos. Darbovietės, pradėtos naudoti iki 1993 m. sausio 1 d., turi atitikti direktyvos II priede išdėstytus reikalavimus.

Be to, darbdavys privalo užtikrinti, kad:

 • atsarginiai išėjimai būtų laisvi ir jais visada būtų galima naudotis;
 • darbovietė, įrenginiai ir įtaisai būtų gerai techniškai prižiūrimi, o bet kurie trūkumų turintys elementai, galintys kelti pavojų, būtų greitai ištaisomi;
 • būtų užtikrinamos tinkamos higienos sąlygos;
 • saugos įrenginiai, skirti užkirsti kelią pavojams bei jiems pašalinti, būtų reguliariai prižiūrimi ir tikrinami.

Darbuotojų informavimas ir konsultavimas

 • Darbuotojai ir (arba) jų atstovai yra informuojami apie visas priemones, kurių reikia imtis dėl saugos ir sveikatos darbovietėje.
 • Jie konsultuojami dėl visų su šia sritimi susijusių klausimų ir priemonių pagal Direktyvoje 89/391/EEB nustatytas taisykles.

Ataskaitų teikimas

Kas penkerius metus ES šalys privalo pranešti Europos Komisijai apie Direktyvos 89/391/EEB ir su ja susijusių direktyvų, įskaitant Direktyvą 89/654/EEB, įgyvendinimą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1989 m. gruodžio 15 d. ES valstybės narės turėjo ją perkelti į savo teisę iki 1992 m. gruodžio 31 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Darbovietė: įmonės, kurioje dirba darbuotojas, patalpose įrengtos darbo vietos ir bet kuri kita įmonės teritorijoje esanti vieta, kurioje darbuotojas gali būti darbo metu.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1989 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyva 89/654/EEB dėl būtiniausių darbovietei taikomų saugos ir sveikatos reikalavimų (pirmoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 393, 1989 12 30, p. 1–12)

Vėlesni Direktyvos 89/654/EEB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL L 183, 1989 6 29, p. 1–8)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 26.11.2018

Top