Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mokymasis visą gyvenimą: Europos kvalifikacijos

Mokymasis visą gyvenimą: Europos kvalifikacijos

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimas – rekomendacija

SANTRAUKA

KAM REIKALINGA ŠI REKOMENDACIJA?

Ja sukuriama bendra sistema, vadinamoji Europos kvalifikacijų sąranga (EKS), padėsianti ES šalims ir jų švietimo įstaigoms, darbdaviams ir asmenims palyginti kvalifikacijas ES švietimo ir mokymo sistemose. Šis įrankis yra labai svarbus kuriant Europos darbo rinką.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • EKS užtikrina didesnį kompetencijų ir kvalifikacijų skaidrumą, todėl ji pasitarnauja kaip „Erasmus+“ skatinimo priemonė. Taikant standartizuotą dokumentų rinkinį, EKS taip pat papildo Europos užimtumo tarnybas (EURES) ir „Europass“ iniciatyvą, kurios abi padeda Europos gyventojams įsidarbinti arba mokytis visoje Europoje.
 • EKS, apimanti aukštąjį išsilavinimą (universitetuose ir panašiose įstaigose) ir profesinį mokymą, padės padidinti darbuotojų ir studentų judumą, nes suteiks galimybes pripažinti jų kvalifikaciją už savo šalies ribų.
 • EKS yra įrankis, pagrįstas mokymosi rezultatais, o ne studijų trukme. Pagrindiniai atskaitos lygmenų aprašai yra:
  • įgūdžiai (gebėjimas taikyti žinias atliekant užduotis ir sprendžiant problemas),
  • kompetencijos (gebėjimas naudoti žinias ar įgūdžius dirbant ar studijuojant) ir
  • žinios.
 • EKS pagrindas susideda iš 8 atskaitos lygmenų, apibūdinančių tai, ką besimokantysis žino, supranta ir sugeba daryti. Pavyzdžiui, 1 lygmuo (pagrindinės bendrosios žinios) būtų taikomas asmenims, nebaigusiems jokio mokymo ar neturintiems išsilavinimo, o 8 lygmuo (pažangiausios žinios) būtų taikomas asmenims, turintiems mokslų daktaro laipsnį.
 • EKS nėra skirta pakeisti nacionalinių kvalifikacijų sąrangų (NKS), bet turėtų palengvinti jų bendradarbiavimą. Kiekvienoje šalyje, dalyvaujančioje EKS, įsteigiami EKS nacionaliniai koordinavimo punktai, koordinuojantys įgyvendinimą nacionaliniu lygiu ir pateikiantys informaciją apie tai, kaip NKS susietos su EKS.

KONTEKSTAS

1999 m. priimta Bolonijos deklaracija Europos Sąjungoje skatinamas judumas ir skaidrumas švietimo srityje. Be to, Bolonijos procesas padėjo Europos Sąjungai priartėti prie palyginamos, suderinamos ir nuoseklios aukštojo mokslo sistemos, todėl atsirado poreikis imtis panašių veiksmų ir profesinio mokymo srityje.

DOKUMENTAS

2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo (OL C 111, 2008 5 6, p. 1–7)

paskutinis atnaujinimas 12.01.2016

Top